Försörjningsinsatser

Avdelningen arbetar i huvudsak med att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett sista skyddsnät under perioder i livet när man inte har några andra alternativ.

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) utreder också de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblemen och arbetar tillsammans med personen så att hen så snart som möjligt kan bli självförsörjande igen.

Avdelningens vision är

”Vi stärker människor till egen försörjning genom professionalitet och samverkan”.

Avdelningen arbetar utifrån Socialtjänstlagen: Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd till sin försörjning och för sin livsföring i övrigt på de villkor som anges i Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Huvuduppdrag

Avdelningens tre huvuduppdrag är:

  • Att utreda de bakomliggande orsakerna till försörjningsproblem och tillsammans med den enskilde planera för hur vägen till självförsörjning ska bli så kort så möjligt
  • Att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd
  • Att följa upp planerade insatser

Inom avdelningen hanteras också dödsbohandläggning och bidragsbrott samt en service i form av förmedlingskonto av egna medel.

Arbetsgrupper

  • Mottagningen: Arbetar med de personer som vänder sig till Social- och omsorgsförvaltningen för en ny ansökan om ekonomiskt bistånd eller som inte har varit aktuella för ekonomiskt bistånd inom 6 månader. Vid behov av fortgående ekonomiskt bistånd handläggs ärendet på enhet. Mottagningen arbetar också med akuta ekonomiska situationer i nya ärenden, med vräkningsförebyggande arbete för personer som inte redan har en kontakt med avdelningen, kommunplacerade flyktingar, etableringsärende där behov av ekonomiskt bistånd finns samt med rådgivning och information.
  • Unga Vuxna: Arbetar med personer under 30 år som har försörjningssvårigheter.
  • Vuxen: Arbetar med personer från 30 år och uppåt som har försörjningssvårigheter.
  • Team Utreda: Arbetar med fördjupade utredningar av resurser och begränsningar i förhållande till egen försörjning. Inom Team utreda finns också ett intensivteam som riktar sig mot personer med långvarigt biståndsberoende (minst 18 månader). Arbetet där är inriktat på att hitta konkreta individanpassade insatser för att få personen i arbete eller studier.
  • Integrationsgruppen: Denna grupp arbetar mot målgrupperna nyanlända flyktingar som omfattas av etableringen, anvisade enligt anvisningslagen, anknytningsfamiljer till EKB-ungdomar, kvotflyktingar och ärenden som ska avsluta sitt etableringsprogram på Arbetsförmedlingen. Integrationsgruppen arbetar både med mottagning av nya försörjningsstödsärenden samt de som är i behov av försörjningsstöd under en längre period.

Yrkesgrupperna inom avdelningen består i huvudsak av socialsekreterare och handläggare. Inom Team Utreda finns dessutom fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och arbetsmarknadskonsulent.

Avdelningen för försörjningsinsatser har också en socialsekreterartjänst som är inriktad på att samverka med hälsovården samt en verksamhetsutvecklare.

En vecka på AFI

Samverkansparter

Avdelningen samverkar internt med övriga avdelningar inom Social- och omsorgsförvaltningen samt med andra förvaltningar inom kommunen, exempelvis utbildningsförvaltningen. De mest förekommande externa samverkansparterna är Jobb- och Kunskapstorget, Arbetsförmedlingen, Region Östergötland, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården, Medborgarkontoret, lokala hyresvärdar, kommunala och privata utförare samt Stadsmissionen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 januari 2019