Äldre- och funktionsnedsatta

Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar i huvudsak med att utreda, besluta och följa upp insatser för personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver extra stöd och omsorg.

Insatserna ska genom individuella bedömningar bidra till trygghet, delaktighet och självständighet. Avdelningen arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I uppdraget ingår att informera, utreda, bedöma och besluta om behov av insatser samt samordna, samverka och samarbeta med andra interna och externa aktörer. I uppdraget ingår att fokusera på helhetsperspektiv och beakta barnperspektivet.

Arbetsgrupper

Funktionshinderomsorggruppen arbetar med målgruppen personer under 65 år med funktionsnedsättningar samt socialpsykiatri.

LSS-gruppen arbetar med de personer som omfattas av LSS, d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada samt personer med andra stora och varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder .

Äldregrupperna arbetar med förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer över 65 år. Vi har även ett vårdplaneringsteam som är stationerade på Universitetssjukhuset i Linköping.

Samverkanspartners

Avdelningen samverkar internt med övriga avdelningar inom socialförvaltningen samt med andra förvaltningar inom kommunen. De huvudsakliga externa samverkanspartnerna är Region Östergötland, kommunala och privata utförare, brukarorganisationer, andra kommuner samt lokala hyresvärdar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 oktober 2018