Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utbildningskontoret består av en barn- och ungdomsavdelning, en bildningsavdelning samt avdelningen för arbetsmarknad och integration. På förvaltningen finns också en gemensam förvaltningsadministration, som består av administrativ personal, ekonomipersonal och personalansvariga.

Våra verksamheter

Utbildningskontoret ansvarar för verksamheterna:

  • Förskoleverksamhet
  • Grundskola och fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Vuxenutbildning
  • Arbetsmarknadscentrum (arbetsmarknad- och integration)

Ledning

Anders Jolby

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 75 70

Tor Andersson

Chef förvaltningsgemensam avdelning Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 64 46

Christel Horsak

Avdelningschef förskola och grundskola Utbildningskontoret

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Telefon: 013-26 26 54

Åsa Ridne

Avdelningschef gymnasie- och vuxenutbildning Utbildningskontoret

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Telefon: 013-26 20 39

Helena Paulsson

Chef för arbetsmarknad och integration Utbildningskontoret

Telefon: 013-26 39 63

Anne Enström

Personalchef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 56 04

Porträttbild av Ylva Elofsson
Ylva Elofsson

Kommunikationschef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 88 76

Porträttbild av Peter Skogö. Han bär en smårutig skjorta med en stickad mörk tröja över. Brunt hår och tittar in i kameran.
Petter Skogö

Ekonomichef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 74 55

Utbildningskontoret

Vid bokade besök möter vi dig vid entrén. I övrigt hänvisar vi till Kontakt Linköping, Huvudbiblioteket Östgötagatan 5.

Till e-postformulär för Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 1 februari 2020