Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning för dig som söker tillfälligt skydd

Information från svenska myndigheter.

Efter ankomst till Sverige

När du anlänt till Sverige, se till att du har en plats att bo på och ta hjälp av Migrationsverket vid behov. De erbjuder nödvändig hjälp som transport till boende.

Ansök om uppehållstillstånd

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att du som ukrainsk medborgare eller som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det gäller

  • dig som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • dig som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehö- vande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare. För att ansöka behöver du registrera dig och visa upp ett biome- triskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar hos Migrations- verket. Du kommer även att få lämna fingeravtryck och fotograferas som en del av registreringsprocessen.

Så söker du vård

Om du blir sjuk och behöver vård i Sverige kan du hitta aktuell information på 1177.se. När du ringer 1177 får du råd av en sjuksköterska om vad du själv kan göra och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar över hela landet – 24 timmar om dygnet.

På vårdcentralen får du hjälp om du har skadat dig eller om du inte mår bra. Personalen på vårdcentralen har erfarenhet och kunskap när det gäller de flesta skador och sjukdomar. Om det är nödvändigt kommer du att få remiss till ett sjukhus.

På akuten får du hjälp om du blir allvarligt sjuk eller skadas i en olycka. Patien- ter med det mest akuta behovet av medicinsk vård kommer alltid att behand- las först. Vid nödsituation, ring nödnumret 112.

Vaccinera dig mot covid-19

Alla i Sverige som är 12 år eller äldre kan få vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och gratis.

Vaccination är det bästa sättet att minska risken för allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Om du inte är vaccinerad behöver du hålla avstånd till andra och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Även när du är vaccinerad är det viktigt att stanna hemma om du är sjuk.

För dig som har sällskapsdjur

När du som djurägare kommer till gränsen med dina sällskapsdjur ska du anmäla dem till tullpersonalen. Om djuren inte uppfyller reglerna för att komma till Sverige kontaktar tullpersonalen Jordbruksverket. De ber då om djurets dokumentation, om det finns någon, och ställer frågor om djuret för att kunna göra de bedömningar som krävs.

Om ditt sällskapsdjur inte kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Utifrån situationen kan olika åtgärder bli aktuella. Det kan handla om att djuret id-märks, får blodprov taget för att kont- rollera antikroppar mot rabies eller att det sätts i tillfällig isolering under tillsyn tills det bedöms säkert för dig att hämta ditt djur igen. Jordbruksverket står för kostnaden för veterinärsbesöket.

Viktiga telefonnummer

Nödnumret 112

Ring nödnumret 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Alla operatörer talar svenska och engelska. Vid behov av en tolk kopplas en tredje person in i samtalet.

114 14 för polisärenden

Ring 114 14 för polisärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Alla operatörer talar svenska och engelska. Om du ringer från ett utländskt telefonnummer i Sverige, ring +46 77 114 14 00.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Alla operatörer talar svenska. Om du ringer från ett utländskt telefonnummer i Sverige, ring
+46 771 1177 00.

Infor­ma­tion på andra språk

Senast uppdaterad den 23 mars 2022