Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så påverkas kommunen av covid-19

Här finns samlad information om hur coronapandemin påverkar Linköpings kommun. Smittspridningen är fortfarande hög och många kommunala verksamheter håller stängt eller har begränsad verksamhet. Nedan kan du välja det område du vill ha information om.

 • Huvudbiblioteket är öppet men tar emot max 50 besökare samtidigt. Övriga bibliotek håller stängt, men Lambohovs och Ljungsbro bibliotek erbjuder utlämning av reserverade böcker.
 • Konsthallen Passagen är stängd. Fenomenmagasinet, Gamla Linköpings inomhusutställningar och handelsboden är stängda.
 • Mötesplatserna Agora, Skylten och Arbis håller stängt.
 • Kulturskolan har öppnat igen. Verksamheten pågår för både barn i grundskolan och ungdomar i gymnasiet.

Kommunens idrottsanläggningar, både inomhus och utomhus, är öppna för barn och unga födda 2002 eller senare. Bakgrunden är Folkhälsomyndighetens bedömning att nyttan av att ha öppet överväger nackdelarna med att hålla stängt. Anläggningarna är också öppna för elitidrotten.

Verksamheter som är öppna

 • Ishallarna och allmänhetens åkning på Stångebro bandyplan och i Ljungsbro fritidscenter.
 • Sporthallen och övriga idrottshallar
 • Friidrottsarenan
 • Hangaren och Wahlbeckshallen
 • Simhallarna

Verksamheter som är stängda

 • Omklädningsrum i Vidingsjö och Ryd är stängda
 • Isovalen är stängd för säsongen. Orsaken är en kombination av mild inledning av vintern och smittspridningen. Isovalen ska istället användas av föreningar som bedriver ungdomsidrott.
 • Konsthallen Passagen är stängd.
 • Fenomenmagasinet, Gamla Linköpings inomhusutställningar och handelsboden är stängda.
 • Mötesplatserna Agora, Skylten och Arbis håller stängt.
 • Kontakt Linköping håller öppet, men med restriktioner för besökare.

Aktuell lägesbild

 • Linköpings kommun befinner sig fortsatt på en nivå 2 av 5, vilket betyder måttlig påverkan. Sammantaget bedöms läget som ansträngt med en måttlig påverkan, främst på grund av ett fortsatt högt bortfall av personal inom vissa verksamheter och med anledning av vissa begränsningar av den kommunala verksamheten i syfte att minska smittspridningen.

 • Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink har en fortsatt betydande påverkan.

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har en fortsatt måttlig påverkan på avdelningen förskola och grundskola.

 • På det stora hela är smittoläget stabilt och tillgången på skyddsutrustning är fortfarande god.

 • Läget i kommunens vård- och omsorgsverksamheter uppdateras varje vardag. Redovisningen omfattar antalet verksamheter med verifierad covid-19, även nedbrutet på antalet äldreboenden, samt antalet brukare som har eller har haft verifierad covid-19. Ta del av statistiken via länken längre ner på sidan: (Aktuellt läge inom vård och omsorg)

Aktuella beslut, fattade vecka 7

 • Barn- och ungdomsnämndens ordförande har beslutat att förlänga den tillfälliga stängningen av öppna förskolorna till och med den 14 mars 2021.
 • Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om avgiftsbefrielse för uteserveringar 2021. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag om att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för uteserveringar på kommunal allmän plats för 2021 godkänns.

Myndighetsinformation

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av pandemin.

Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19

Samlad information om coronaviruset i Östergötland på 1177.se

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Senast uppdaterad den 15 januari 2021