Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samlad information om coronaviruset

Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Linköpings kommun. Som invånare uppmanas du att själv hålla dig uppdaterad via myndigheternas information.

Aktuell lägesbild

Linköpings kommun publicerar veckovis en övergripande lägesbild med anledning av den pågående pandemin.

Uppdaterad 12 augusti 2020

  • Det generella läget inom förvaltningarna är fortsatt stabilt, förvaltningarna genomför sina uppdrag och anpassar samtidigt verksamheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anger en måttlig påverkan för avdelningen gymnasie- och vuxenutbildning. Detta till följd av de anpassningar som görs av verksamheten för att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken i samband med skolstart. Övriga förvaltningar anger ingen påverkan på verksamheten.
  • Bortfall av personal kan hanteras inom den egna förvaltningen.
  • Tillgången på skyddsmaterial är för tillfället god. Avsteg görs i upphandling på grund av att ramavtalsleverantörer inte kan leverera skyddsutrustning i tillräckligt omfattning och tid. 
  • Berörda verksamheter kan hantera händelsen och upprätthålla samhällsviktig verksamhet genom en anpassad organisation.
Mer information om aktuell lägesbild och tidigare insatser

Pågående insatser och nya beslut

Uppdaterad 12 augusti 2020

Under pandemin har Svenska kyrkan sedan april haft en organisation som hjälpt till med inköp via Mathjälpen. Denna tjänst kommer att upphöra från och med 1 september. På linkoping.se kommer det att publiceras information om hur man kan få hjälp på annat sätt.

Om skolstarten går bra kan kommunens centrala krisledning tas bort i september. Läs mer här:

Sedan den 10 augusti är det åter möjligt att besöka någon av kommunens åtta öppna förskolor. Under våren stängdes de för att personalen skulle kunna hjälpa till i den övriga förskoleverksamheten. Läs mer här:

För att minska smittspridningen anpassas starttiderna för skoldagen på de kommunala gymnasieskolorna. Det innebär att skoldagen förskjuts mellan 30 till 60 minuter. Ändringarna görs för att minska trängseln i kollektivtrafiken vid rusningstid. Läs mer här:

 Gamla Linköping har som många andra verksamheter drabbats av vikande besökssiffror under 2020. Till och med juni var besöksantalet ungefär 50 procent lägre än mot det normala. Men de senaste veckorna har trenden brutits. Läs mer här:

Mer information

 


 

Myndighetsinformation

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.

Information about corona in other languages

Information om coronaviruset på 1177:s webbplats

Folkhälsomyndighetens information och svar på frågor

Har du fortfarande frågor som inte fått svar? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 som du inte kan hitta svar på via någon av länkarna ovan, kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). 

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om du känner dig mycket sjuk, ring telefonnummer 1177 eller en vårdcentral. Har du mycket svårt att andas, ring 112.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020