Information förskola och grundskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Från onsdagen den 25 mars 2020 håller dock Linköpings öppna förskolor stängt temporärt.

För att kunna upprätthålla en barnomsorg kan sammanslagning av förskolor komma att ske. Skulle detta ske får berörda information av rektor. 

Stanna hemma vid symptom

Barn, elever och medarbetare ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber. Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Detta gäller även om barnet har pollenallergi och uppvisar symptom.

I dagsläget prioriterar smittskyddsenheten testning av inneliggande patienter med symptom samt vård- och omsorgspersonal.

Detta gör att vi inte kan veta om personer är sjuka i förkylning, vanlig influensa, covid-19 eller något annat. Det viktiga är att de som har symtom, även lindriga, håller sig hemma.

Frånvaroanmälan

På grund av högre belastning är frånvaroanmälan via Dexter nu ovanligt trögt. Läs mer om hur du kan anmäla fler dagar i taget här:

Just nu är sjukanmälan i Dexter trög, på grund av hög belastning.

I normala fall ska man som vårdnadshavare frånvaroanmäla varje dag.
På grund av omständigheterna kring Coronaviruset så ändras detta nu till att man kan anmäla frånvaro upp till en vecka i taget.

Om man använder appen för frånvaroanmälan behöver man stänga av frånvaroanmälan heldag och då kan man skriva i från vilket datum och tid samt till vilket datum och tid.

1. slå av funktionen Heldag

2. Välj dag Från respektive Till

Information in other languages

Vanliga frågor och svar

Om smittspridning, symtom och riskgrupper

2020-03-26

Vi har nu en konstaterad smittspridning i samhället. Smittspridning i samhället innebär att man kan få smittan var som helst.

Under en kort tid har det blivit väldigt många som är utsatta för smittrisk. Det är därför viktigt att alla som har symtom är hemma. Med symtom menas hosta, feber och snuva.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer:

De som smittskyddsenheten prioriterar för testning är:

  1. Inneliggande patienter med symtom som kan överensstämma med Covid-19 infektion.

  2. Vård- och omsorgspersonal med symtom som kan överensstämma med Covid-19 infektion och som med säkerhet utsatts för smittrisk.

Detta gör att vi inte kan veta om personer som inte ingår i de prioriterade testgrupperna är sjuka i förkylning, vanlig influensa, covid-19 eller något annat.

Det viktiga är att de som har symtom, även lindriga, håller sig hemma.Nej, personer med diabetes typ 1 räknas som riskgrupp, men inte barn med diabetes, om barnet inte har komplikationer av sin sjukdom. 

På Barndiabetesfondens webbsida kan man läsa:

"Diabetes kan försämra motståndskraften, men det gäller främst hos äldre. Rimligt välinställda barn och ungdomar med typ 1 diabetes har ett normalt infektionsförsvar och förväntas INTE bli sjukare än andra barn. "

Läs mer på Barndiabetesfondens webbsida:

Barn, elever och personal ska stanna hemma även vid milda symtom så som hosta, snuva och feber.

Barnet ska även stanna hemma i ytterligare två symtomfria dagar. 

Alla våra förskolor och grundskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Öppna förskolan är dock stängd från och med 25 mars.

Sjukanmälan till skolan ska göras som vanlig om barnet är hemma på grund av sjukdom.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets/elevens symtom beror på allergi eller om hen har en infektion.

Barnet/eleven ska stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för barnets/elevens allergi.

Om medicineringen hjälper, symtomen avtar och inte förvärras och vårdnadshavaren bedömer att barnets/elevens symtom sannolikt beror på allergi behöver hen inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som vårdnadshavaren eller personalen på förskola/skola inte kopplar till barnets/elevens allergi eller om hen får feber ska hen stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Vi uppmanar vårdnadshavarna att i god tid påbörja medicinering inför pollensäsongen för att minska symtom.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några förskolor och grundskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Från onsdagen den 25 mars 2020 kommer dock Linköpings öppna förskolor hålla stängt temporärt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från den 18 mars bedrivs distansundervisning på gymnasie, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Om barnet är symtomfritt är hen välkommen till skolan. Vid symtom, även lindriga, ska barnet stanna hemma.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Om rutiner kring skola och förskola

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några förskolor och grundskolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Från onsdagen den 25 mars 2020 kommer dock Linköpings öppna förskolor hålla stängt temporärt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från den 18 mars bedrivs distansundervisning på gymnasie, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om du blir permitterad ska barnet vara hemma med dig som vårdnadshavare, istället för att gå till fritidshemmet efter skolan.
Har ditt barn fritidsplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i fritidshem som om du hade arbetat.

Du behåller barnets plats på fritidshemmet, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt.
Om du återgår till arbetet ska fritidshemmet kunna ta emot barnet redan nästkommande dag. Meddela fritidshemmet så snart du vet.

Är ditt barn i åldern 1-3 år ska barnet vara hemma med dig om du blir permitterad. Barn i åldern 3-5 år erbjuds förskola 4 timmar om dagen. Tiderna bestäms av rektor.

Har ditt barn förskoleplats för att det behöver stöd i sin utveckling, har barnet fortfarande rätt till tid i förskolan som om du hade arbetat.

Du behåller barnets plats på förskolan, även om du inte nyttjar den under permitteringen. Därför betalas barnomsorgsavgiften som vanligt.
Du behöver meddela förskolan så snart du kan när du åter börjar arbeta, senast dagen innan.

Från och med vecka 12 genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Om nationella prov

Skolverket har meddelat att alla nationella prov kommer att ställas in under våren, från 30 mars till och med 30 juni.  Detta gäller för både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, inklusive sfi.

Under Skolverkets frågor och svar om nationella prov kan du läsa mer:

Övriga frågor

 Mer information om coronaviruset

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2020