Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskola och grundskola stänger

Regeringen har förberett för att skolor, fritidshem och förskolor i Sverige ska kunna stängas på grund av coronaviruset, covid-19. Ett sådant beslut kan komma med kort varsel och därför har Linköpings kommun förberett för konsekvenserna av en eventuell stängning.

Anmäl samhällsviktiga arbeten

De föräldrar som har samhällsviktiga arbeten ska tillsammans med sin arbetsgivare anmäla det för att barnen ska beredas plats på förskola eller fritidshem.

Arbetsgivaren kan via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, läsa på mer kring vad ett samhällsviktigt arbete är. 

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet. 

Förbered dig inför en eventuell stängning

Prata med din arbetsgivare

Du med barn upp till 12 år kan redan nu prata med din arbetsgivare. Fråga om du anses ha en samhällsviktig funktion i ditt arbete och om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning av förskolor/fritidshem.

Meddela omsorgsbehov?

Du kan vänta med att kontakta rektor på ditt barns förskola/skola om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer information att skickas ut till alla vårdnadshavare med barn inom vår omsorg. Vid eventuell stängning kommer vi dock behöva ett snabbt svar från dig, för att på kort tid kunna planera den omsorg som behövs. Av den anledningen är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.

Vem bedömer behovet?

Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från MSB. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Läs mer om omsorg för barn vars föräldrar jobbar inom samhällsviktig verksamhet på MSB: s hemsida.

Frågor och svar

För närvarande finns det inga rekommendationer från ansvariga myndigheter om varken distansundervisning för grundskolan, eller beslut om stängning av förskolor, skolor och fritidshem.

Linköpings kommun förbereder för flera olika typer av scenarier, för att på ett så bra sätt kunna tillgodose de behov som finns hos våra invånare.

Skulle en rekommendation om distansundervisning komma är vi förberedda för att kunna ha distansundervisning även för delar av grundskolan.
Om ett beslut om stängning tas kommer vi vara förberedda även det för det. Vissa förskolor och fritidshem kommer fortsätta vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Förbudet gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel teater, konserter och idrottsevenemang, enligt Folkhälsomyndigheten.
Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Din arbetsgivare eller uppdragsgivaren förväntas göra en bedömning om du bedriver en samhällsviktig funktion i företagets eller organisationens verksamhet.

Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren gör också en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta.

Om ni är två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

Om det finns två vårdnadshavare som har delad plats och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar han om barnet.

Om en vårdnadshavare har samhällsviktigt arbete så får den vårdnadshavaren ha sitt barn på sin tillsynstid. Har den andre vårdnadshavaren inte ett samhällsviktigt arbete är barnet hemma under dennes tillsynstid.

Om regeringen eller huvudmän för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet skulle stänga dessa verksamheter ska barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet få omsorg i sådan omfattning att verksamheten kan upprätthållas.

För barn som vanligen enbart går i skolan eller får omsorg hemma, och inte har plats på fritidshem eller förskola, gäller att även dessa barn kan ansöka om plats ifall verksamheterna stänger, och de har vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner. Vidare ska barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem får göra det.

Ett eventuellt beslut om att stänga förskolor och/eller skolor kan tillämpas i fem olika situationer.

  • På grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten

  • Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning

  • För att förskolan/skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat

  • För att regeringen har beslutat att förskole-/skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, med stöd av lagen om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
  • På grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten

Varje vårdnadshavare bör se över möjligheten att hålla sitt barn hemma, eftersom syftet med en eventuell skolstängning är att minska risken för smittspridning. Däremot bör äldre släktningar eller personer i andra riskgrupper inte anlitas som barnvakt i dessa tider.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: