Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskola om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller på yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet året ut

Från och med den 7 december kommer gymnasieskolorna i Sverige återgå till distansundervisning på heltid. Detta gäller fram till jullovet och betyder distansundervisning under två veckor. Under torsdagen den 3 december meddelade regeringen att man på Folkhälsomyndighetens rekommendation uppmanar alla huvudmän för lärosäten och gymnasieskolor i Sverige att återinföra distansundervisning. 

Uppmaningen syftar till att dämpa spridningstakten av coronaviruset covid-19. Linköpings kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och kommer att bedriva distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor från och med måndagen den 7 december. Elever stannar med andra ord hemma för bli undervisade digitalt från hemmet. Vissa moment är undantagna rekommendationen om distansundervisning. 

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Gymnasiesärskolan och RH-klasser är undantagna distansundervisning och undervisningen fortsätter som vanligt på skolan. Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. 

Fram till jul kommer lunch inte att kunna erbjudas. För att ha beredskap inför vårterminen pågår nu planering för en eventuell lunchlösning om fortsatt distansundervisning skulle bli aktuell.

Gymnasieskolan

Information om APL/praktik

APL och praktik genomförs generellt om arbetsplatsen tar emot elever. 

När det gäller APL/praktik för elever under 18 på vård- och omsorgsprogrammet ställs den in under hösten 2020. För de elever som är över 18 år kan APL/praktik inom vård- och omsorg genomföras där så är möjligt. 

Vuxenutbildning

För kommunal vuxenutbildning kommer undervisningen fortsätta att delvis bedrivas på distans. För praktiska moment kommer utbildningen successivt återgå till ordinarie verksamhet. För mer information kontakta din skola.

Vanliga frågor och svar

Fjärr- och distansundervisning

Distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare. Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier. En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare.

Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier. En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Det flesta lärare arbetar redan med digitala verktyg. Skolan har gett alla elever en Chromebook som eleverna ska ha med sig hem. Om den ligger kvar i skolan ska den hämtas. Lärarna kommer att ge eleverna uppgifter och handleda eleverna på distans.

Fram till jul kommer lunch inte att kunna erbjudas. Kommunen hinner inte ställa om på så kort tid.

För att ha beredskap inför vårterminen pågår nu planering för en eventuell lunchlösning om fortsatt distansundervisning skulle bli aktuell.

Så långt det är möjligt ska undervisningen vara så lik den ordinarie skolgången. Självklart kommer vissa anpassningar behöva göras, men utgångspunkten är att skoldagen ska se ut som den vanligtvis gör.

Skolan är öppen även om undervisningen bedrivs på distans. Det innebär att om du som elever behöver hämta material kan du göra det.

Det går bra att komma till skolan och hämta personliga saker eller sitt digitala verktyg.

Examinationer/prov som inte går att genomföra på distans kommer att genomföras i skolan.

Fram till och med jullovet kommer distansundervisning bedrivas. Linköpings kommun följer ansvariga myndigheters råd och direktiv. Kommunen är väl förberedd inför eventuella nya direktiv.

Närvaro registreras av lärare i Skola 24 som vanligt.

Sjukfrånvaro anmäls av elev/vårdnadshavare som vanligt till 013-26 26 26.

 

I första hand är det undervisande lärare som ska ge stöd. Som elev kan man också få stöd av speciallärare och annan personal som ingår i stödteamet. Det finns också möjlighet till språkstöd för personer med annat modersmål än svenska.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Övriga frågor

APL och praktik genomförs som vanligt, så länge arbetsplatsen där du ska ha din APL/praktik tar emot elever. 

Om du är under 18 år och studerar på vård- och omsorgsprogrammet så ställs APL/praktik in under hösten 2020. För dig som är över 18 år kan APL/praktik inom vård- och omsorg genomföras där så är möjligt. 

Linköpings kommun lämnar inte ut uppgift om namnen på de enheter i kommunen som har verifierad smitta. Anledningen till detta är att uppgift om smitta eller misstänkt smitta omfattas av särskilt stark sekretess till skydd för den enskilde. Det innebär att kommunen inte kan sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden.

Rektor på skolan informerar barn/elever/personal i verksamheten som varit nära den som konstaterats smittad 24 timmar innan symtomutbrott. Det är smittskydd på Region Östergötland som sedan har ansvar för smittspårning och de individuella kontakter som behövs i samband med det.

I Folkhälsomyndighetens båda studier om covid-19 hos barn och unga framkommer det följande:

"Det nuvarande kunskapsläget visar att barn och unga står för en liten andel av covid-19-fallen, och i de flesta fall gäller det barn som smittats av en vuxen och som får milda symtom. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom förskolan och skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. "

Sedan pandemin startade genomför våra gymnasieskolor inga utbytesresor med andra länder.

Mer information om coronaviruset

Senast uppdaterad den 4 december 2020