Information gymnasie, vuxenutbildning, yrkeshögskola- om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Distansundervisning

Från onsdagen den 18 mars till och med den 15 juni bedrivs distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning samt på yrkeshögskola.

Till hösten kan gymnasieskolorna återvända till undervisning i skolan

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Vilket innebär att till hösten kan gymnasieskolorna och till vis del även den kommunala vuxenutbildningen återgå till undervisning i skolornas lokaler. För vuxenutbildning kan undervisningen delvis behöva ges på distans för att minska smittspridningen. Beslutet gäller från den 15 juni.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Skolformer som inte har distansundervisning

Eleverna som går i våra gymnasiesärskolor eller har särskild undervisning för vuxna omfattas inte av beslutet om distansundervisning. Friska elever som tillhör någon av de skolformerna är därför välkomna till skolan som vanligt.

Förskola och grundskola innefattas inte heller av beslut om distansundervisning.

Inget traditionsenligt studentfirande

Linköpings kommun kommer inte genomföra ett studentfirande som vanligt i år. Detta på grund av de restriktioner som gäller kring att vi inte får samlas mer än 50 personer i allmänna sammankomster.

Take away-lunch för gymnasieelever

Linköpings kommun har tagit beslut om att alla gymnasieelever folkbokförda i Linköpings kommun, samt asylsökande gymnasieelever med Linköpings kommun som vistelseort, ska ha möjlighet att hämta take away-lunch på anslutna restauranger/caféer i Linköping mellan den 1 april till och med den 11 juni.

Erbjudandet gäller måndag till fredag under ordinarie skoldagar med undervisning. Take away-lunch kommer inte att erbjudas under påsklovet.

Mer information hittar du här:

Information in other languages

Frågor och svar

Distansundervisning

I första hand vänder du dig till din lärare då du behöver hjälp med dina studier.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare.

Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier.

En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Till och med den 15 juni bedrivs distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning samt på yrkeshögskola.

Till hösten kan gymnasieskolorna återvända till undervisning i skolan

Den 29 maj meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten drar tillbaka rekommendationen om distansundervisning. Vilket innebär att till hösten kan gymnasieskolorna och till vis del även den kommunala vuxenutbildningen återgå till undervisning i skolornas lokaler. För vuxenutbildning kan undervisningen delvis behöva ges på distans för att minska smittspridningen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Så långt det är möjligt ska undervisningen vara så lik den ordinarie skolgången. Självklart kommer vissa anpassningar behöva göras, men utgångspunkten är att skoldagen ska se ut som den vanligtvis gör.

Närvaro för gymnasieelever registreras av lärare i Skola 24 som vanligt.

Sjukfrånvaro för gymnasiestuderande anmäls av elev/vårdnadshavare som vanligt till 013-26 26 26.

Det går bra att komma till skolan och hämta personliga saker eller sitt digitala verktyg.

Skolan kommer inte vara stängd. Har man varit sjuk eller glömt något studiematerial kommer man fortfarande åt det. Viktigt att komma ihåg är att undervisningen dock sker via distans.

 

Examen, betyg, praktik och prov

I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att våra gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Jag går sista året på gymnasiet och är orolig för att terminen kommer att förlängas och att jag inte kommer få något slutbetyg i tid för att kunna söka till universitet/högskola, finns det risk för det?

I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att våra gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen i tid.

Skolverket har meddelat att alla nationella prov kommer att ställas in under våren, från 30 mars till och med 30 juni. Detta gäller för både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, inklusive sfi.

Under Skolverkets frågor och svar om nationella prov kan du läsa mer:

Om du har någon form av arbetsplatsförlagd praktik fortsätter du med den så länge som arbetsgivaren tar emot dig på praktiken. Om anordnaren skulle stänga sin verksamhet eller inte ta emot dig kontaktar du din skola.

Support

Samma rutiner gäller som om du varit i skolan.Kontakta lokal IKT-support på din skola.

Samma rutiner gäller som om du varit i skolan. Kontakta lokal IKT-support på din skola

Övriga frågor

Undervisningen för gymnasieelever sker på distans. Grundskoleelever får sin undervisning i skolan precis som vanligt.

Studiehjälp och studiemedel fungerar som vanligt eftersom det bara är formen för undervisning som ändrats. Närvaro registreras av lärare och du anmäler sjukfrånvaro som vanligt om du är sjuk.

Läs mer på CSN:

Eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet. Friska elever i våra gymnasiesärskolor är därför välkomna till skolan som vanligt.

Från och med vecka 12 genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: