Information gymnasie, vuxenutbildning, yrkeshögskola- om coronaviruset

Här finns information om coronaviruset, covid-19, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller yrkeshögskola. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Distansundervisning

Från onsdagen den 18 mars bedrivs distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning  samt på yrkeshögskola. 

Skolformer som inte har distansundervisning

Eleverna som går i våra gymnasiesärskolor eller har särskild undervisning för vuxna omfattas inte av beslutet om distansundervisning. Friska elever som tillhör någon av de skolformerna är därför välkomna till skolan som vanligt.

Förskola och grundskola innefattas inte heller av beslut om distansundervisning.

Take away-lunch för gymnasieelever

Linköpings kommun har tagit beslut om att alla gymnasieelever folkbokförda i Linköpings kommun, samt asylsökande gymnasieelever med Linköpings kommun som vistelseort, ska ha möjlighet att hämta take away-lunch på anslutna restauranger/ caféer i Linköping från och med 1 april.

Erbjudandet gäller måndag till fredag under april månad 2020, under ordinarie skoldagar med undervisning. Take away-lunch kommer inte att erbjudas under påsklovet.

Mer information hittar du här:

Information in other languages

Frågor och svar

Distansundervisning

I första hand vänder du dig till din lärare då du behöver hjälp med dina studier.

På Studieteamets webbsida finns det länkar till sidor som kan hjälpa dig med t.ex. studieteknik, matematik och läsning. Du kan också kontakta Studieteamet via mejl.

Distansutbildning bedrivs främst med hjälp av olika digitala verktyg. I viss mån kan läraren välja att skicka med uppgifter på annat sätt, såsom kopior eller läroböcker.

Läraren håller kontakt med eleverna på distans genom främst de digitala verktygen. Det kan även ske via till exempel telefon. Läraren handleder eleven vidare i sitt lärande.

Undervisningen följer i normalfallet ordinarie schema.

Skolans undervisning är inte inställd, utan bara förflyttad till hemmet. Elever förväntas därför delta i lektioner via digitala plattformar och lösa de uppgifter de tilldelas från sina lärare.

Vårdnadshavare förväntas ge sina ungdomar förutsättningarna att genomföra sina studier.

En rekommendation är att försöka hålla fast vid vardagsrutiner.

Tillsvidare kommer distansundervisning bedrivas. Linköpings kommun följer ansvariga myndigheters råd och direktiv. Kommunen är väl förberedd inför eventuella nya direktiv.

Så långt det är möjligt ska undervisningen vara så lik den ordinarie skolgången. Självklart kommer vissa anpassningar behöva göras, men utgångspunkten är att skoldagen ska se ut som den vanligtvis gör.

Närvaro

Närvaro för gymnasieelever registreras av lärare i Skola 24 som vanligt.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för gymnasiestuderande anmäls av elev/vårdnadshavare som vanligt till 013-26 26 26.

Det går bra att komma till skolan och hämta personliga saker eller sitt digitala verktyg.

Skolan kommer inte vara stängd. Har man varit sjuk eller glömt något studiematerial kommer man fortfarande åt det. Viktigt att komma ihåg är att undervisningen dock sker via distans.

 

Examen, betyg, praktik och prov

I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att våra gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.

Jag går sista året på gymnasiet och är orolig för att terminen kommer att förlängas och att jag inte kommer få något slutbetyg i tid för att kunna söka till universitet/högskola, finns det risk för det?

I nuläget finns det inga klara besked att ge. Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att våra gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen i tid.

Skolverket har meddelat att alla nationella prov kommer att ställas in under våren, från 30 mars till och med 30 juni. Detta gäller för både grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, inklusive sfi.

Under Skolverkets frågor och svar om nationella prov kan du läsa mer:

Om du har någon form av arbetsplatsförlagd praktik fortsätter du med den så länge som arbetsgivaren tar emot dig på praktiken. Om anordnaren skulle stänga sin verksamhet eller inte ta emot dig kontaktar du din skola.

Support

Samma rutiner gäller som om du varit i skolan.Kontakta lokal IKT-support på din skola.

Samma rutiner gäller som om du varit i skolan. Kontakta lokal IKT-support på din skola

Övriga frågor

Undervisningen för gymnasieelever sker på distans. Grundskoleelever får sin undervisning i skolan precis som vanligt.

Studiehjälp och studiemedel fungerar som vanligt eftersom det bara är formen för undervisning som ändrats. Närvaro registreras av lärare och du anmäler sjukfrånvaro som vanligt om du är sjuk.

Läs mer på CSN:

Eleverna i våra gymnasiesärskolor omfattas inte av beslutet. Friska elever i våra gymnasiesärskolor är därför välkomna till skolan som vanligt.

Från och med vecka 12 genomför våra förskolor och skolor inga utbytesresor med andra länder.

2020-03-17

Vi ser nu en förändring i vilka som kommer att provtas och i vilken utsträckning smittspårning kommer att göras. Anledningen till detta är att det nu är konstaterad smittspridning i samhället.

Smittspridning i samhället innebär att man kan få smittan var som helst. Under en mycket kort tid har det blivit väldigt många som är utsatta för smittrisk. Det är därför viktigt att alla som har symtom är hemma. Med symtom menas hosta, feber och snorighet.

Nu har är det konstaterat att Östergötland liksom tidigare bla Stockholm och Västra Götaland har så kallad smittspridning i samhället – dvs det gått inte längre att identifiera smittkällan till infekterade personer. Vi kan med andra ord att ha otur att bli smittade var som helst i samhället.


På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer:

De som smittskyddsenheten prioriterar för testning är:

  1. Inneliggande patienter med symtom som kan överensstämma med Covid-19 infektion.
  2. Vård- och omsorgspersonal med symtom som kan överensstämma med Covid-19 infektion och som med säkerhet utsatts för smittrisk.

Detta gör att vi framöver inte kommer veta om personer är sjuka i förkylning, vanlig influensa, covid-19 eller något annat. Det viktiga är att de som har symtom, även lindriga, håller sig hemma.Smittskyddsenheten räknar med att i princip alla kommer att bli sjuka av det nya coronaviruset någon gång. Åtgärderna som sätts in nu har syftet att begränsa hur många som är sjuka samtidigt. Kan vi genom riktlinjer och åtgärder dra ut på epidemins förlopp så räcker sjukvårdens resurser till för de som behöver vård. Det är därför vi alla behöver ta ansvaret att vara hemma om vi har symtom.

De flesta som insjuknar kommer ha lindriga symtom och inte behöva vård.

Smittskyddsenheten ser ingen anledning att generellt sätta folk i ”karantän” utifrån ett smittspridningsperspektiv. Riktlinjerna vi har är att friska elever/medarbetare är i skolan, de med symtom är hemma.
I individuella fall kan sjukvården göra andra bedömningar och då gäller dessa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 mars 2020