Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Schemaförändringar för att minska trängsel i kollektivtrafiken

Efter vårens distansundervisning öppnar nu gymnasieskolorna för undervisning i klassrum som vanligt. För att minska trängsel i kollektivtrafiken blir det ändrade starttider på skoldagen i de kommunala gymnasieskolorna. Detta för att minska smittspridningen av covid-19.

Trängseln är som störst under morgonen i kollektivtrafiken. Regeringen beslutade den 16 juli 2020 att skolorna i första hand ska anpassa schema för att undvika trängsel till och från skolan. Därför har schemaläggarna i Linköpings kommunala gymnasieskolor spridit ut starttiderna för skoldagen i höstterminens schema.

Undvik att ta bussen till skolan

Cirka 7 700 gymnasieelever tar sig till skolan varje morgon i Linköping. Av dessa är det cirka 4 600 gymnasielever som har busskort och vanligtvis åker kollektivt. Östgötatrafiken uppmanar nu till att bara åka kollektivt när du måste.

Det är viktigt att de som kan ta sig till sin skola på ett alternativt sätt gör det, för att lämna plats åt de elever som verkligen behöver ta bussen eller tåget.

Under pågående pandemi måste vi alla hålla ut, hålla ihop – men hålla avstånd.

Frågor och svar om förändrat schema

Vid skolstart kommer din mentor att informera dig om ditt nya schema.

Östgötatrafiken har bett om hjälp för att minska trängseln i kollektivtrafiken vid rusningstid. 
Linköpings kommun sprider därför ut starttiderna på skolschemat för elever som går på de kommunala gymnasieskolorna, för att bidra till minskad smittspridning.

Skolas starttider kommer att spridas ut mellan klockan 08:00–09:00 Vilket innebär att skoldagen förskjuts med mellan 30 och 60 minuter.

De förändrade starttiderna på morgonen gäller tills vidare. Om trängseln inte minskar kan ytterligare förändringar behöva göras. Din skola meddelar dig vad som gäller.

Det kommer inte tas bort undervisningstid utan det kan bli ändringar i schemat eller förskjutning av skoldagen. Schemaläggarna arbetar med att få till så bra scheman som möjligt för eleverna, anpassat till kollektivtrafiken. 

Östgötatrafiken uppmanar de resenärer som kan resa på alternativa sätt till och från skolan, till exempel gå eller cykla, att göra det.
Under rusningstid kommer Östgötatrafiken att sätta in alla bussar de har i trafik. De uppmanar att bara åka kollektivt om du måste.

Mer information hittar du på Östgötatrafikens hemsida: 

I första hand ska anpassning av schema och organisation göras. Distans- och fjärrundervisning ska vara en sista åtgärd. 

Ja. Alla elever har inte samma möjlighet att ta sig till skolan på alternativa vis. Därför är det viktigt att du som kan ta dig till skolan via exempelvis cykel eller annat färdmedel gör det för att lämna plats för de som verkligen behöver åka kollektivt.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2020