Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vaccinering mot covid-19

På denna sida finns information och frågor och svar gällande vaccinering mot covid-19. Observera att informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland eller Folkhälsomyndigheten.

Region Östergötland ska erbjuda befolkningen vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring prioriteringar. Mer information finns hos Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar

Vaccineringen påbörjades i Sverige och Östergötland 27 december 2020, den första sprutan gavs i Mjölby. Första sprutan i Linköpings kommun gavs på Attendos vårdboende Duvan 27 december.

Linköpings kommun följer Region Östergötlands vaccinationsplan och vaccinationen kommer att pågå under det första halvåret av 2021. Region Östergötland har det övergripande ansvaret för vaccinationen i länet. Personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom erbjuds vaccinering först.

Alla personer som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin, och det är Region Östergötland som gör en plan för i vilken prioriteringsordning vaccinationen kommer att ske.

Region Östergötland har meddelat att de kommer att följa prioriteringarna som Folkhälsomyndigheten har satt upp. De som erbjuds vaccination först är enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de personer som riskerar bli allvarligt sjuka.

Vaccination mot covid-19 blir kostnadsfri för individen, vaccinet betalas av staten.

Region Östergötland kommer att gå ut med information när det är din tur att boka tid och hur du går till väga. Du som har fått brev hem med information om tidbokning för vaccinering från Region Östergötland kan nu boka din tid. 

 

Du som har hemtjänst eller hemsjukvård kan boka tid för vaccination. Du kommer eller har redan blivit kontaktad via din utförare med information från Region Östergötland om hur tidsbokningen går till. Tidsbokning kan ske digitalt eller via telefon. 

Kontakta din hemtjänstutförare eller din kontakt på hemsjukvården för mer information om hur du ska göra för att boka tid för vaccinering eller om du inte fått något information.

Du kan även ringa direkt till din vårdcentral för att boka tid. Så här gör du: 

  • Ring din vårdcentral och följ instruktionerna i telefonen.
  • Du kommer att bli uppringd på det telefonnummer du anger. Det kan dröja upp till 10 dagar innan du blir uppringd och får en tid för vaccination, allt beroende på tillgång till vaccin.

Alla kommer att få möjlighet att vaccinera sig och Region Östergötland vaccinerar i den takt de får vaccin levererat till sig.

Transport till och från vaccinationsmottagningen

För att underlätta genomförandet av vaccinationen mot covid-19, erbjuder Region Östergötland transport till och från vaccinationsmottagningen för personer i följande grupper som saknar färdtjänst:

• Personer i särskilt boende
• Personer med hemtjänst eller hemsjukvård/vård och omsorg i hemmet, samt de som bor med dessa

Läs mer om hur du beställer transport via länken nedan.

Se upp för bedrägerier!

Polisen varnar för en ny sorts bedrägeriförsök över telefon, där bedragaren utger sig för att vara från sjukvården och erbjuder tid för vaccinering. Målet är att komma över offrens bankdosa eller mobilt bank-id, som sägs behövas för att boka tiden.

Det här kan du tänka på om någon sms:ar eller ringer angående vaccination:

  • Varken Region Östergötland, 1177 Vårdguiden eller annan myndighet skulle be dig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.
  • Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
  • Region Östergötland tar aldrig betalt med Swish.

Om detta skulle hända, lägg på luren och polisanmäl händelsen.

Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen om vaccination mot covid-19 löpande. Håll dig uppdaterad på deras webbplatser.

Vaccinationerna är ännu i ett tidigt skede. Hanteringen har gått väldigt snabbt och man har behövt fokusera på de stora övergripande frågorna som hantering av vaccinet, bemanning med mera. Därför finns ännu inte alla svar på plats vad gäller frågor som är mer specifika.

Linköpings kommun följer Region Östergötlands direktiv och uppdaterar löpande med mer information när den finns tillgänglig.

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får din närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen på boendet.

På äldreboendena är det legitimerade sjuksköterskor som utför vaccinationen. Läkare finns också på plats vid vaccinationstillfället.

Region Östergötlands vaccinationsstatistik

Region Östergötland för sedan den 27 januari 2021 daglig statistik på sin hemsida över hur många som har vaccinerats mot covid-19 i Östergötland. För att ta del av statistiken, klicka på länken nedan och välj fliken "Vaccinerade".

Mer information

Information in other languages 

Senast uppdaterad den 11 februari 2021