Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktat till dig i näringslivet. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Har du frågor kopplat till virusets påverkan på ditt företag, kontakta Företagsservice. Det gäller även dig i länets mindre kommuner som inte har en egen stödlinje. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning.

Information från myndigheter för dig inom näringslivet

På Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster, hittar du samlad information kopplat till coronaviruset som berör dig i näringslivet. Till exempel rörande de lättnader och stöd som finns nationellt.

Satsning på hemester och lokal besöksnäring

2020-06-26

Coronapandemin har slagit hårt mot flera delar av näringslivet. En av de värst drabbade branscherna är besöksnäringen. Men när fler nu stannar hemma i Sverige i sommar ser Linköpings kommun att trenden med ett ökat intresse för hemester fortsätter att stiga, inte minst när reserestriktioner för inhemskt resande nu har lyfts.

Verksamheter inom besöksnäringen på landsbygden ska kunna räkna med att få extra mycket stöd under denna svåra period.

Stöd till yngre företag

2020-06-16

Yngre företag har inte samma möjligheter att ta del av de stödpaket som har introducerats nationellt i samband med coronakrisen. Därför ökar nu Linköpings kommun stödet till Nyföretagarcentrum för riktade insatser till denna grupp.

Satsning på corona-relaterat stimulanspaket

2020-06-11

Nu presenterar Linköpings kommun ett stimulanspaket från samhällsbyggnadsnämnden. Satsningen riktar sig till byggbranschen, anläggningsbranschen och till handlare och fastighetsägare i stadskärnan.

Försäljning utanför butik blir möjlig

2020-05-07

På grund av den rådande coronapandemin är det viktigt att hålla avstånd mellan varandra. Därför öppnar kommunen för butiksägare att utvidga butiken med ett bord utanför.

Stöd till lokalhyresgäster

2020-04-08

Stångåstaden kommer att arbeta med olika typer av stödåtgärder riktat till de lokalhyresgäster som hamnat i ekonomiska problem på grund av coronakrisen. Fokus kommer att ligga på utsatta branscher såsom hotell, restaurang, sällanköpshandel och vissa andra verksamheter.

Kortade betalningstider till leverantörer

2020-04-08

Från och med den 15 april kommer kommunens leverantörer att få betalt snabbare. Åtgärden är ett resultat av det stödpaket som kommunen tidigare presenterat. Syftet är att bidra till att stärka företagens ekonomi. Den kortade betalningstiden kommer gälla till och med den 30 juni med möjlighet till förlängning.

Stödpaket till kultur- och idrottsrörelsen

2020-04-06

Många av Linköpings kulturaktörer, kulturarenor och idrottsföreningar har på grund av coronaviruset drabbats hårt ekonomiskt. För att stötta dem har kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett riktat stödpaket.

Åtgärder från Länsstyrelsen Östergötland

Publicerat 2020-04-02

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har Länsstyrelsen beslutat att vidta flera tillfälliga åtgärder.

För dig som driver livsmedelsverksamhet

Miljökontoret i Linköpings kommun har sammanställt information för dig som driver verksamhet och hanterar livsmedel. 

Restaurang- och caféverksamhet

Publicerat 2020-03-31

Mellan 1 april och 5 maj kommer drygt 5000 gymnasieelever erbjudas elevlunch i form av take away från restauranger och caféer i Linköpings kommun. Driver du ett café eller en restaurang i Linköpings kommun och vill vara med och erbjuda eleverna lunch? Då ska du anmäla ditt intresse till Linköpings kommun.

Din verksamhet ska kunna erbjuda take away enligt tallriksmodellen. En lunch får max kosta 75 kronor inklusive moms och restaurangverksamheten behöver vara registrerad i Linköpings Kommun. Elevlunchen ska kunna hämtas varm eller kall fram till klockan 17.30 så länge det är inom ramen för verksamhetens öppettid. Detta för att störa elevens skoldag så lite som möjligt.

De restauranger som anmäler sig och blir godkända kommer att benämnas som elevrestauranger och eleverna får information om vilka elevrestaurangerna är via Linköpings Kommun.

Ny matchningswebb för företag

Publicerat 2020-03-30

Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu har Region Östergötland lanserat en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. Tanken är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

Lokala initiativ för näringslivet

Publicerat 2020-03-26

Runt om i Linköping har olika initiativ startats i syfte att stötta det lokala näringslivet. Detta för att företag i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Använd gärna hashtaggen #linköpingtillsammans när du stöttar andras eller startar egna initiativ, oavsett om det är för näringslivet eller privatpersoner.

Linköpings Science Park

Linköping Science Park filmar och livestreamar events i mötesplatsen Creactive, i syfte att så många som möjligt kan ta del av dem. Parken kan även föra samman seniora aktörer i näringslivet med företag som nu känner att de behöver ett bollplank eller en mentor. För att stötta restaurangerna i Mjärdevi, en bransch som just nu drabbas hårt, har också ett Mjärdevi-lunchklippkort tagits fram där företag i parken köper ett klippkort med en lunch per restaurang.

Konsulter i Beredskap

Konsultbranschen är en av de branscher som drabbas hårt i den pågående krisen. I Sverige finns hundratusentals konsulter som kan fungera som näringslivets personalreserv i fall av kris. Många av dessa konsulter arbetar till vardags med krisberedskap och kan utgöra en stor outnyttjad personalreserv. Erik Westman på företaget Sylog har startat initiativet ”Konsulter i beredskap” - en ideell förening och mötesplats där konsulter går ihop för att stötta offentlig sektor. På Linkedin finns mer information om initiativet.

Detaljhandel och besöksnäring

Virusutbrottet slår hårt mot företag och verksamheter i detaljhandel, restaurangbranschen och besöksnäring. Butiker, restauranger, barer, caféer, hotell med flera får svårt med försäljning när kunder väljer att stanna hemma på grund av smittorisken. På olika sätt kan vi supportera våra lokala butiker, restauranger och caféer etcetera. Exempelvis går det att beställa lunch eller middag för take away eller hemleverans, köpa presentkort eller handla i lokala aktörers webbshoppar.

Genom att samverka, inspirera och berätta för alla Linköpingsbor hur just Du gör kan du supportera det lokala näringslivet. För vidare kunskap, goda råd och tips om hur man kan handla och samtidigt undvika smittorisk. Använd gärna hashtaggarna #tillsammansförcity och #supportyourlocalLKPG när du gör detta.

Stadskärnan i Linköping fortsätter att hålla öppet men vissa butiker har tillfälligt förkortade öppettider från och med den 19 mars. För mer information besök Linköping innerstas hemsida eller ladda ner appen City Play Sverige.

Även I-huset i Tornby kan ha annorlunda öppettider. Besök I-husets hemsida för mer information.

Finns det fler initiativ?

Känner du till något mer initiativ som stöttar vårt lokala näringsliv? Kontakta gärna oss på Företagsservice i Linköpings Kommun så undersöker vi om det går att uppdatera vår hemsida med information om detta.

Utökad och utvidgad företagsservice

Publicerat 2020-03-19

Har du frågor som uppstått på grund av virusets påverkan på ditt företag, kontakta Företagsservice. Det gäller även företag i länets mindre kommuner som inte har en egen stödlinje.

Företagsservice

Vi hjälper ditt företag med frågor som:

  • Jag är intresserad av att etablera mitt företag i Linköping. Hur ser förutsättningarna ut kring mark och lokaler?
  • Vilka tillstånd behöver jag för min verksamhet?
  • Jag vill omvandla mitt café till restaurang. Behöver jag andra tillstånd då och gäller andra regler i lokalen?

När du kontaktar oss tar vi emot din fråga och återkommer till dig snarast, dock senast inom två arbetsdagar.

Till e-postformulär för Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Öppettider: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Lokalt stödpaket till besöksnäring, restauranger, caféer och handel

Publicerat 2020-03-18

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Linköping drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra.

De verksamheter som drabbats hårdast sysselsätter hundratals personer och nedgången är dramatisk i hela kommunen. Många har redan varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli betydligt värre. Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar.

Därför presenteras följande riktade krisinsatser i Linköping.

  • Uppskov ges för kommunala tillsynsavgifter.
  • Uppskov ges för kommunala tillståndsavgifter.
  • Uppskov beviljas för inbetalning vid kommunala markupplåtelser.
  • Kommunen kommer att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa.
  • Tillsyn vid verksamheter kommer att ske efter behov.
  • Möjligheterna att korta betaltiden till kommunens leverantörer ses över för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Dessa åtgärder gäller för samtliga näringsgrenar och från och med dagens datum (18 mars).

Läs mer i pressmeddelandet från Linköpings kommun.

Nyföretagarcentrum erbjuder digital rådgivning

Har du precis startat eller funderar du på att starta eget företag? Nyföretagarcentrum i Linköping erbjuder just nu sin rådgivning digitalt via telefon, läsplatta eller dator.

Nyföretagarcentrum har dessutom startat upp en företagarlinje för företag som behöver stöd eller har frågor kopplat till sin verksamhet och den samhällsutveckling som just nu råder på grund av virusutbrottet. Varje vardag mellan klockan 09:00-10:00 kan du som företagare ringa på telefon 0708-824 417. Mer information hittar du på Nyföretagarcentrums hemsida.

Företagsjouren Östergötland

Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Region Östergötland förbereder just nu en förstärkning av Företagsjouren.

Läs mer om Företagsjouren på Region Östergötlands webbplats.

Har du en medarbetare som befinner sig utomlands?

Om du eller en medarbetare eller anhörig befinner sig utomlands rekommenderar Utrikesdepartementet att du laddar ner deras app Resklar.

Appen samlar ambassaders reseinformation på ett ställe. Den använder platstjänster och pushnotiser för att snabbt kunna skicka ut den senaste informationen som behövs. Via Resklar får Utrikesdepartementet också svar på var svenskar som befinner sig utomlands är.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Beroende av transporter och logistik?

Är din verksamhet beroende av transporter och logistik, håll dig uppdaterad på respektive verksamhets webbplats.

Viktiga informationskanaler

Här har vi sammanställt ytterligare ett antal viktiga informationskanaler för dig som driver företag och är aktiv i näringslivet.

Hjälp till att skapa trygghet i samhället

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning, desinformation och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information utan istället hänvisa till myndighetsinformation.

Senast uppdaterad den 30 juni 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: