Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till näringslivet - coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 riktat till dig i näringslivet. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Aktuella beslut:

Förlängd betaltid för kontrollavgift

Som ett led i kommunens arbete för att underlätta för näringslivet under pandemin förlängs betaltiden för fakturor när det gäller livsmedelskontroll. Sista betaldag blir 31 december 2021.

Ingen markhyra för uteservering i sommar

2021-02-18

För att stötta det lokala näringslivet så har Linköpings kommun beslutat om att ta bort den markhyra som caféer och restauranger betalar för sina uteserveringar. Detta gäller mellan den 1 april och 7 november. Det krävs dock fortfarande att restaurangägare ansöker om tillstånd för att få sätta upp uteserveringarna.

Besöksnäringen kan söka medel för att kickstarta Linköping

2021-01-21

Under 2021 och 2022 satsar Linköpings kommun 10 miljoner kronor för att stötta en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Satsningen kallas “Kickstart Linköping”. Det är Linköpings kommuns bolag Visit Linköping & Co som har fått det operativa uppdraget för genomförandet.

Du som är verksam inom besöksnäringen kan ansöka om bidrag för produktutvecklingscheckar. Du ansöker på Visit Linköping & Co:s webbplats.

Mindre avgifter för restaurang- och hotellbranschen

2020-12-16

För att stödja restaurang- och hotellbranschen slopas avgifter för serveringstillstånd under 2020. Dessutom slopas indexuppräkning för livsmedelskontroll under 2021.

Social- och omsorgsnämnden har beslutat att inte ta ut avgift för:
- Prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.
- Tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.

Det innebär att utskickade fakturor under 2020 gällande tillsynsavgift för serveringstillstånd ska makuleras och därmed inte behöver betalas. Redan inbetalda avgifter för tillsyn kommer att återbetalas.

Slopad indexuppräkning för livsmedelskontroll 2021: 
Före utgången av varje kalenderår beslutar bygg- och miljönämnden om nästa års avgift. Detta kallas indexuppräkning och görs varje år grundat på utvecklingen för arbetskostnadsindex. Enligt SCB:s officiella statistik har arbetskostnadsindex ökat med 3,3 procent under 2020, vilket i vanliga fall också hade blivit årets höjning av timpriset för livsmedelskontroll. Men för restauranger och andra företag som hanterar livsmedel har bygg- och miljönämnden bestämt att avstå från den årliga indexuppräkningen av avgiften för livsmedelskontroll för 2021.

Åtgärder från Länsstyrelsen

Många företagare kommer i kontakt med länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning. Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Östergötland. För att underlätta för företagen har länsstyrelsen beslutat att vidta följande åtgärder: 

  • Senarelagd debitering av årets avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen informerar alla berörda verksamhetsutövare om förändringen.
  • För andra typer av avgifter för tillstånd prövas möjligheten för företag att avvakta med inbetalningar. 
  • Skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. 
  • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas.
  • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor.
  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. 
  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.
  • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

Samlad information om coronaviruset

Linköpings kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och arbetar aktivt med beredskap för att kunna förhindra och hantera eventuell smittspridning. 

Mer information och användbara länkar: 

Skylt- och informationsmaterial till butiken

På Svensk Handels webbsida hittar du användbara skylt- och informationsmaterial till din butik. Informationen är en viktig del för att göra butiken till en trygg arbetsmiljö för de anställda. Syftet med informationen är även att öka kundförtroendet genom att beskriva vilka åtgärder som ni har vidtagit för att begränsa de risker för smittspridning som kan uppstå i samband med köp.

Information från myndigheter för dig inom näringslivet

På Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster, hittar du samlad information kopplat till coronaviruset som berör dig i näringslivet. Till exempel rörande de lättnader och stöd som finns nationellt.

För dig som driver livsmedelsverksamhet

Miljökontoret i Linköpings kommun har sammanställt information för dig som driver verksamhet och hanterar livsmedel. 

Så använder du engångsmunskydd

2021-01-18

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du ett informationsblad om hur du använder engångsmunskydd på korrekt sätt. 

Linköpings Science Park

Linköping Science Park filmar och livestreamar events i mötesplatsen Creactive, i syfte att så många som möjligt kan ta del av dem. Parken kan även föra samman seniora aktörer i näringslivet med företag som nu känner att de behöver ett bollplank eller en mentor. För att stötta restaurangerna i Mjärdevi, en bransch som just nu drabbas hårt, har också ett Mjärdevi-lunchklippkort tagits fram där företag i parken köper ett klippkort med en lunch per restaurang.

Konsulter i Beredskap

Konsultbranschen är en av de branscher som drabbas hårt i den pågående krisen. I Sverige finns hundratusentals konsulter som kan fungera som näringslivets personalreserv i fall av kris. Många av dessa konsulter arbetar till vardags med krisberedskap och kan utgöra en stor outnyttjad personalreserv. Erik Westman på företaget Sylog har startat initiativet ”Konsulter i beredskap” - en ideell förening och mötesplats där konsulter går ihop för att stötta offentlig sektor. På Linkedin finns mer information om initiativet.

Nyföretagarcentrum erbjuder digital rådgivning

Har du precis startat eller funderar du på att starta eget företag? Nyföretagarcentrum i Linköping erbjuder just nu sin rådgivning digitalt via telefon, läsplatta eller dator.

Nyföretagarcentrum har företagarlinje för företag som behöver stöd eller har frågor kopplat till sin verksamhet. Onsdagar mellan klockan 10:00-11:00 kan du som företagare ringa på telefon 073-808 97 07. Mer information hittar du på Nyföretagarcentrums hemsida.

Företagsjouren Östergötland

Företag som hamnar i akut kris kan få stöd och hjälp genom Region Östergötlands tjänst Företagsjouren, för att ta sig ur krisen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Företagsjouren bemannas av rådgivare med många års erfarenhet och vänder sig främst till små och mellanstora företag i Östergötland. Region Östergötland förbereder just nu en förstärkning av Företagsjouren.

Läs mer om Företagsjouren på Region Östergötlands webbplats.

Har du en medarbetare som befinner sig utomlands?

Om du eller en medarbetare eller anhörig befinner sig utomlands rekommenderar Utrikesdepartementet att du laddar ner deras app Resklar.

Appen samlar ambassaders reseinformation på ett ställe. Den använder platstjänster och pushnotiser för att snabbt kunna skicka ut den senaste informationen som behövs. Via Resklar får Utrikesdepartementet också svar på var svenskar som befinner sig utomlands är.

Läs mer på Regeringens webbplats.

Beroende av transporter och logistik?

Är din verksamhet beroende av transporter och logistik, håll dig uppdaterad på respektive verksamhets webbplats.

Viktiga informationskanaler

Här har vi sammanställt ytterligare ett antal viktiga informationskanaler för dig som driver företag och är aktiv i näringslivet.


Hjälp till att skapa trygghet i samhället

Coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning, desinformation och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information utan istället hänvisa till myndighetsinformation.

Senast uppdaterad den 29 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: