Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till livsmedelsverksamheter

Här finns information till dig som driver livsmedelsverksamhet. Informationen är sammanställd av Miljökontoret på Linköpings kommun.

Fokus i hela landet är att inte belasta sjukvården ytterligare i detta läge. Inom livsmedelsverksamheter är det viktigt att motverka smittospridning och matförgiftning. Miljökontoret på Linköpings kommun vill därför uppmana till att rutiner för hantering av allergener, nedkylning och hygien ses över och följs extra noga. Det finns en hel del tips och stöd att få, klicka gärna vidare på länkarna på denna sida.

Smittan sprids inte via mat och dryck

Det finns inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus i. Livsmedelsverksamheter kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas via mat eller dryck. Bufféserveringar bidrar inte till smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Det finns ett ökat intresse för att sälja/skänka bort och transportera matlådor under den rådande coronapandemin. Det finns några extremt viktiga saker att tänka på för att inte dålig livsmedelshantering ska förvärra situationen ytterligare. Ett större matförgiftningsutbrott bland allmänheten, eller ännu värre, bland sjukvårds- personalen, skulle vara förödande.

Du som lagar matlådor

 • Redovisa innehållet av allergener mycket noga.
 • Sälj gärna nedkylda matlådor, men enbart om du har kunnat kyla ner maten på ett säkert sätt och har övervakat nedkylningen med en termometer.
 • Absolut ingen som hanterar livsmedel får ha symtom på magsjuka.

Du som transporterar matlådor

 • Tänk på temperaturen. Kontrollera den med en termometer.
 • Varm mat ska vara minst + 60 grader.
 • Kall mat max + 8 grader (viss mat som rå fisk max +4 grader).
 • Säkerställ att nödvändig information om allergener kommer med och att rätt person får rätt mat.
 • Det bör även finnas kontaktuppgifter till den som har lagat maten så att kunden/mottagaren kan höra av sig vid frågor.

Du som får eller köper matlådor

 • Är matlådan kall? Ställ den i en kyl och värm sedan upp den noga.
 • Är matlådan varm? Ät den genast eller ställ den kallt.
 • Ställ inte in många varma matlådor i samma kyl, risken är då att innehållet i matlådorna håller sig för varmt och bakterietillväxten ökar.

 

Säkra livsmedel och bra djurskydd

Information från Livsmedelsverket.

Mindre avgifter för restaurang- och hotellbranschen

För att stödja restaurang- och hotellbranschen slopas avgifter för serveringstillstånd under 2020. Dessutom slopas indexuppräkning för livsmedelskontroll under 2021.

Social- och omsorgsnämnden har beslutat att inte ta ut avgift för:

 • Prövning av ansökan om tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.
 • Tillsyn av tillstånd för servering av alkoholhaltiga drycker.

Det innebär att utskickade fakturor under 2020 gällande tillsynsavgift för serveringstillstånd ska makuleras och därmed inte behöver betalas. Redan inbetalda avgifter för tillsyn återbetalas.

Slopad indexuppräkning för livsmedelskontroll 2021

Före utgången av varje kalenderår beslutar bygg- och miljönämnden om nästa års avgift. Detta kallas indexuppräkning och görs varje år grundat på utvecklingen för arbetskostnadsindex. Enligt SCB:s officiella statistik har arbetskostnadsindex ökat med 3,3 procent under 2020, vilket i vanliga fall också hade blivit årets höjning av timpriset för livsmedelskontroll. Men för restauranger och andra företag som hanterar livsmedel har bygg- och miljönämnden bestämt att avstå från den årliga indexuppräkningen av avgiften för livsmedelskontroll för 2021.

Under 2021 förlängs betaltiden för fakturor som gäller tim- och årsavgifter för offentlig livsmedelskontroll. Sista betaldag är 31 december 2021.

Ingen avgift för uteservering

Normalt betalar caféer och restauranger hyra för marken, men det slipper de under större delen av 2021. Beslutet om avgiftsbefrielse gäller från påsk till alla helgons dag, de datum som gäller är 1 april – 7 november 2021.

Försäljning av alkohol och öppettider för serveringsställen

Som en del av alla restriktioner på grund av coronapandemin gäller en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förbudet gäller sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen (2010:1622).

Förbudet gällde först perioden 20 november 2020 - 28 februari 2021 och förlängdes sedan enligt nedan.

I praktiken innebär det att från och med 1 mars får alkohol serveras 11.00-20.00. Det innebär också att serveringsstället måste utrymmas, det vill säga tömmas på gäster, senast klockan 20.30. 

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att remittera om regler som bidrar till att ytterligare trycka tillbaka smittspridningen. Datum för när åtgärderna träder i kraft meddelas inom kort, om inget annat anges:

- Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger.  Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt kunna leverera mat för avhämtning.

- Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats begränsas kraftigt.

Förbudet gäller inte på servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), eller rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Alkoholhandläggarna på kommunen arbetar med dessa frågor och kan nås via Kontakt Linköping.

Lag som gäller från 1 juli 2020

Folkhälsomyndigheten tog i mars 2020 fram en föreskrift som gällde alla livsmedelsverksamheter som serverar livsmedel och/eller dryck. Föreskriften ersattes 1 juli 2020 av en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder som gäller alla serveringsställen minst till och med 31 maj 2021. Tänk på att lagen även gäller vid uthyrning till slutna sällskap.

Detta gäller fortfarande och tänk på att det är viktigt att alla håller avstånd och håller ut:

 • Det är viktigt att förhindra smittspridning genom trängsel i köer i samband med matservering, vid bardiskar eller liknande.
 • Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten hem.
 • Bra utformning på lokaler och entré så att trängsel undviks.
 • Organisera och informera personal. Ha en bra väg in/ut till serveringen och till/från toaletten så att trängsel undviks.
 • Ha goda hygienrutiner.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från 1 juli 2020:

 • Smittskyddsläkaren är inte längre den som beslutar om stängning, men Miljökontoret kan kontakta smittskyddsläkaren och rådgöra.
 • På uppdrag av Bygg- och miljönämnden beslutar Miljökontoret i Linköping om reglering av rutiner, öppettider eller stängning och verkställer det direkt.
 • Beslut om avstängning kan gälla delar av en verksamhetslokal eller hela.
 • Om problemen kvarstår kan det även bli aktuellt med vite, fast eller löpande.
 • Länsstyrelsen bidrar med information och råd till kommunerna.

Reglering från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller från 7 juli 2020.

I korthet är det viktigt att ta fasta på detta:

 • Det ska vara minst en meter mellan sällskap.
 • Maximalt fyra personer per sällskap per bord (gäller från och med 24 december 2020).
 • Serveringsställen ska tydligt informera med skyltar/affischer att det gäller att hålla avstånd.
 • Kunder på serveringsställen ska ha tillgång till handtvätt eller handsprit.

Relaterade länkar

 

Tips för avstånd

Smittade personer som kommer nära andra människor kan sprida smittan. Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

 • Ett tips är att tejpa markeringar på golvet så att kunderna lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Håll en armslängds avstånd.
 • Ett annat tips är att införa ett nummerlappssystem och att gäster får vänta på sin tur utanför verksamhetens lokaler.
 • Borden i lokalen kan behöva placeras om så att de inte står för nära varandra.

Vad är viktigt i detta läge?

Läget kan komma att ändras plötsligt och nya föreskrifter kan komma att skrivas. Miljökontoret på Linköpings kommun vill påminna om att söka information via betrodda källor.

Miljökontoret gör kontroll där risken är störst

För att säkerställa att goda hygien- allergen- och temperaturrutiner följs, gör Miljökontoret kontroller där vi ser att riskerna är störst. De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Livsmedelsbranschen och berörda myndigheter behöver tillsammans hjälpas åt för att förhindra spridningen av covid-19 utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar livsmedelsbranschen. Har du frågor får du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Other languages/andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, farsi, finska, franska, pashto, polska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

For information in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden website.

På krisinformation.se finns information, filmer och material om coronaviruset på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, kinesiska, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, polska, roman arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, tigrinja och tyska.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 1 mars 2021