Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till livsmedelsverksamheter

Här finns information till dig som driver livsmedelsverksamhet. Informationen är sammanställd av Miljökontoret på Linköpings kommun.

Fokus i hela landet är att inte belasta sjukvården ytterligare i detta läge. Inom livsmedelsverksamheter är det viktigt att motverka smittospridning och matförgiftning. Miljökontoret på Linköpings kommun vill därför uppmana till att rutiner för hantering av allergener, nedkylning och hygien ses över och följs extra noga. Det finns en hel del tips och stöd att få, klicka gärna vidare på länkarna nedan.

Smittan sprids inte via mat och dryck

Det finns idag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter mat som det finns coronavirus i. Livsmedelsverksamheter kan ändå minska smittspridningen, framförallt genom att säkerställa att trängsel inte uppstår.

Coronavirus är en så kallad droppsmitta som sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas via mat eller dryck. Bufféserveringar bidrar inte till smittspridning, oavsett om maten serveras varm eller kall.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering med anledning av covid-19. Ordinarie hygienrutiner kan följas för hantering av mat.

Det finns ett ökat intresse för att sälja/skänka bort och transportera matlådor under den rådande coronapandemin. Det finns några extremt viktiga saker att tänka på för att inte dålig livsmedelshantering ska förvärra situationen ytterligare. Ett större matförgiftningsutbrott bland allmänheten, eller ännu värre, bland sjukvårds- personalen, skulle vara förödande.

Du som lagar matlådor

 • Redovisa innehållet av allergener mycket noga.
 • Sälj gärna nedkylda matlådor, men enbart om du har kunnat kyla ner maten på ett säkert sätt och har övervakat nedkylningen med en termometer.
 • Absolut ingen som hanterar livsmedel får ha symtom på magsjuka.

Du som transporterar matlådor

 • Tänk på temperaturen. Kontrollera den med en termometer.
 • Varm mat ska vara minst + 60 grader.
 • Kall mat max + 8 grader (viss mat som rå fisk max +4 grader).
 • Säkerställ att nödvändig information om allergener kommer med och att rätt person får rätt mat.
 • Det bör även finnas kontaktuppgifter till den som har lagat maten så att kunden/mottagaren kan höra av sig vid frågor.

Du som får eller köper matlådor

 • Är matlådan kall? Ställ den i en kyl och värm sedan upp den noga.
 • Är matlådan varm? Ät den genast eller ställ den kallt.
 • Ställ inte in många varma matlådor i samma kyl, risken är då att innehållet i matlådorna håller sig för varmt och bakterietillväxten ökar.

 

Säkra livsmedel och bra djurskydd

Information från Livsmedelsverket.

Ny lag gäller från 1 juli och resten av 2020

Folkhälsomyndigheten tog i mars 2020 fram en föreskrift som gällde alla livsmedelsverksamheter som serverar livsmedel och/eller dryck. Nu ersätts föreskriften av en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder som gäller alla serveringsställen. Tänk på att den nya lagen även gäller vid uthyrning till slutna sällskap.

Detta gäller fortfarande och tänk på att det är viktigt att alla håller avstånd och håller ut:

 • Det är viktigt att förhindra smittspridning genom trängsel i köer i samband med matservering, vid bardiskar eller liknande.
 • Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten hem.
 • Bra utformning på lokaler och entré så att trängsel undviks.
 • Organisera och informera personal. Ha en bra väg in/ut till serveringen och till/från toaletten så att trängsel undviks.
 • Ha goda hygienrutiner.

Den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder gäller från 1 juli:

 • Smittskyddsläkaren är inte längre den som beslutar om stängning, men Miljökontoret kan kontakta smittskyddsläkaren och rådgöra.
 • På uppdrag av Bygg- och miljönämnden beslutar Miljökontoret i Linköping om reglering av rutiner, öppettider eller stängning och verkställer det direkt.
 • Beslut om avstängning kan gälla delar av en verksamhetslokal eller hela.
 • Om problemen kvarstår kan det även bli aktuellt med vite, fast eller löpande.
 • Länsstyrelsen bidrar med information och råd till kommunerna.

Reglering från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller från 7 juli 2020.

I korthet är det viktigt att ta fasta på detta:

 • Det ska vara minst en meter mellan sällskap.
 • Serveringsställen ska tydligt informera med skyltar/affischer att det gäller att hålla avstånd.
 • Kunder på serveringsställen ska ha tillgång till handtvätt eller handsprit.

Relaterade länkar

 

Tips för avstånd

Smittade personer som kommer nära andra människor kan sprida smittan. Du som verksamhetsutövare ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

Du ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i eller i anslutning till din lokal. Det är du själv som formar rutiner utefter just din verksamhet.

 • Ett tips är att tejpa på golvet så att kunderna lättare kan hålla avstånd mellan varandra i betal- och buffékön. Håll en armslängds avstånd.
 • Ett annat tips är att införa ett nummerlappssystem och att gäster får vänta på sin tur utanför verksamhetens lokaler.
 • Borden i lokalen kan behöva placeras om så att de inte står för nära varandra.

Vad är viktigt i detta läge?

Läget kan komma att ändras plötsligt och nya föreskrifter kan komma att skrivas. Miljökontoret på Linköpings kommun vill påminna om att söka information via betrodda källor.

Miljökontoret gör kontroll där risken är störst

För att säkerställa att goda hygien- allergen- och temperaturrutiner följs, gör Miljökontoret kontroller där vi ser att riskerna är störst. De livsmedelsinspektörer som genomför kontroll hos dig har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just ditt företag.

Verksamheter där personer ur riskgrupper vistas, till exempel äldreboenden, kommer inte att få platsbesök inom den ordinarie kontrollen.

Just nu behöver livsmedelsbranschen och berörda myndigheter tillsammans hjälps åt för att förhindra spridningen av covid-19 utan att införa mer tvingande åtgärder som påverkar livsmedelsbranschen. Har du frågor får du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Other languages/andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på arabiska, dari, farsi, finska, franska, pashto, polska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och tyska.

For information in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden website.

På krisinformation.se finns information, filmer och material om coronaviruset på arabiska, dari, engelska, farsi, finska, franska, kinesiska, lulesamiska, meänkieli, nordsamiska, pashto, polska, roman arli, romani lovari, ryska, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, tigrinja och tyska.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juli 2020