Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Här finns information om coronaviruset covid-19 för dig som får - eller har en anhörig som får - vård och omsorg. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Besöksstopp

För att skydda de mest sårbara med anledning av coronaviruset, covid-19 har vi tillfälligt besöksstopp på samtliga vårdbostäder och korttidsboenden för äldre. Besöksstoppet gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos personer som befinner sig i livets slutskede eller hos personer som har andra särskilda behov. Sådana undantag beslutas om av personal vid respektive enhet. Vi har stor förståelse för att beslutet om besöksstopp påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa sina nära och kära. Fokus i nuläget är att i största möjligaste mån skydda sårbara personers hälsa.

Undvik besök hos äldre

För att bromsa spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Därför bör du inte besöka servicehus eller trygghetsboenden.

Frågor och svar

Linköpings kommun följer utvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer. Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland med flera.

Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Från och med 2020-03-18 begränsar vi verksamheten på våra servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden genom att lunch och fritidsaktiviteter endast är öppet för de boende. Matkorg kommer fortsatt att kunna levereras.

Från och med 2020-03-19 stänger Friskvårdsgymmet på Åleryd samt de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen. Dessutom stänger Hagdahls seniorcenter sin verksamhet.

Från och med 2020-03-20 har vi tillfälligt besöksstopp på samtliga vårdbostäder för äldre.

Samtliga ovanstående begräsningar gäller tills vidare i avvaktan på nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Besöksstoppet gäller på samtliga vårdbostäder för äldre, även korttidsboenden, från och med 2020-03-20. Besöksstoppet gäller både besök av anhöriga och utomstående, med undantag för besök hos personer som befinner sig i livets slutskede eller hos personer som har andra särskilda behov.

Nej, inte i nuläget. Men för att bromsa spridningen av coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Därför bör du inte besöka servicehus eller trygghetsboenden.

Om du har någon särskild anledning som gör att ett besök är väldigt viktigt, ska du ta kontakt med verksamhetschef på aktuellt boende, som avgör om besök kan ske.

Linköpings kommun följer utvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Vi bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer. Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland med flera.

Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner sig sjuka.

Från och med 2020-03-18 begränsar vi verksamheten på våra servicehus, trygghetsboenden och vårdboenden genom att lunch och fritidsaktiviteter endast är öppet för de boende. Matkorg kommer fortsatt att kunna levereras.

Från och med 2020-03-19 stänger Friskvårdsgymmet på Åleryd samt de sex mini-gymmen som finns på servicehus/trygghetsboenden i kommunen. Dessutom stänger Hagdahls seniorcenter sin verksamhet.

Från och med 2020-03-20 har vi tillfälligt besöksstopp på samtliga vårdbostäder för äldre.

Samtliga ovanstående begräsningar gäller tills vidare i avvaktan på nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

I nuläget är det regionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Hanteringen kan se olika ut beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Region Östergötland leder arbetet, gör bedömningar och ansvarar för vilka som berörs av provtagning.

Kommunen följer utvecklingen och nya besked kan komma med kort varsel.

Kontakta Östgötatrafiken och Region Östergötland som har det yttersta ansvaret.

Alla som har sjukvårdsbehov ska vända sig till 1177. Information om coronaviruset covid -19 kan även fås via 113 13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 mars 2020