Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Linköpings kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att kunna erbjuda alla behövande en väl fungerande vård och omsorg.

Med anledning av det aktuella läget måste Linköpings kommun löpande fatta beslut som på olika sätt påverkar de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Besluten kan förändras utifrån rådande läge. Fokus i allt arbete är att ge en god vård och omsorg och att skydda sårbara personer.

 • Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har sjukdomssymptom.
 • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
 • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 har startat. Region Östergötland och Linköpings kommun arbetar utifrån målbilden att kunna erbjuda vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prioriteringar. Det är frivilligt att vaccinera sig och det kostar ingenting att göra det.

För allmänna frågor och svar angående vaccineringen, se webbsidan för vaccinationsinformation:

Lättnader i tillfälliga begränsningar daglig verksamhet

Den 10 februari 2021 har Social- och omsorgsnämnden beslutat om lättnader i tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet enligt följande

 • personer som har beslut om daglig verksamhet och bor i servicebostad ska från och med 2021-02-15 till och med 2021-06-30 erbjudas delta i en (1) daglig verksamhet.
 • har man fler än en daglig verksamhet, innebär beslutet att man är i enbart en verksamhet och det ska vara den där man har mest dagar, det vill säga ingen utökning av tid. Övriga dagar är man ledig och får stöd från sitt boende. Om man har lika mycket tid i olika verksamheter behöver verksamheterna komma överens om var brukarna ska få sina behov tillgodosedda.
 • personer som har beslut om daglig verksamhet och bor i sammanhållna gruppbostäder ska fortsatt få sitt behov av aktiviteter/anpassade insatser tillgodosett av personal vid gruppbostäder till en bedömning görs och ett beslut tas. 

För de personer som bor i ordinärt boende gäller fortsatt att verksamhet ska möjliggöras och bedrivas i anpassad form. För de brukare som normalt besöker fler än en daglig verksamhet begränsas den till en per brukare. De ska då delta i den daglig verksamhet där de har beslut om mest tid, det vill säga ingen utökning av tid (undantag kan förekomma).

För mer information kontakta respektive daglig verksamhet eller berört särskilt boende.

Besök på äldreboenden

Linköpings kommun avråder från besök på vårdboenden för äldre

Vaccination har genomförts på samtliga äldreboenden i Linköpings kommun. Vaccin skyddar mot sjukdom men inte mot smitta. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd. Linköpings kommun följer sedan pandemins utbrott Folkhälsomyndigheten och Region Östergötlands rekommendationer gällande att förhindra smittspridning. Det innebär att gällande rekommendationer gäller tillsvidare, även efter vaccinering. Linköpings kommun avråder därför fortsatt från besök på vårdboenden för äldre.

Inför ditt besök

Om du är osäker på vad som gäller för ett visst boende – kontakta verksamhetschefen på boendet för mer information:

Om du ska göra ett besök är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala rutinerna på respektive boende. Tänk på följande:

 • Meddela verksamheten i god tid innan besöket för att berätta när du tänker komma.
 • Tänk på att lägenheterna har en begränsad yta och att det därför kan vara bra att begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Tvätta händerna noga och använd handsprit innan du går in i lägenheten.
 • Stanna hemma om du har symtom!

Under ditt besök

 • Gå raka vägen till lägenheten.
 • Tvätta händerna direkt i lägenheten.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket. Om du får förkylningssymtom under besöket ska du gå hem!
 • Vistas inte i allmänna utrymmen på boendet.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Stängning/anpassning av öppna verksamheter

Linköpings kommun har stängt/anpassat de öppna verksamheterna som tillhör vård- och omsorgssektorn. För mer information kontakta respektive verksamhet.

Lunch och fritidsverksamheter inom äldreomsorgen fortsatt begränsade

Linköpings kommun fattade 2020-03-18 beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet på äldreboenden samt att stänga minigymmen, friskvårdsgymmet på Åleryd och Hagdahls seniorcenter. Åtgärderna genomfördes för att skydda de äldre och minska smittspridningen av coronaviruset. 

Med anledning av ökad smittspridning i Linköpings kommun och Östergötland håller verksamheterna fortsatt stängt för allmänheten tills vidare. 

Hagdahlska seniorcenter är stängt men du kan kontakta verksamheten för att få IT-handledning via följande telefonnummer: 013-20 62 79 eller 013-26 38 47.

Daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin

Från och med 2020-05-01 får deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten.

Ändring i hemtjänstens tillsyn

Från och med vecka 15 är insatsen tillsyn i hemtjänsten förändrad. För de som har tillsyn nattetid är den fysiska tillsynen ersatt med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Resurspoolen

Resurspoolen kan via telefon ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden.

Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

Surfplattor kan hjälpa äldre att bryta social isolering

Hemtjänsttagare i Linköping kan låna surfplattor av kommunen. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken används inom hemtjänsten och resterande har kompletterat surfplattor som sedan tidigare finns tillgängliga för boende i vårdbostäder. Surfplattorna har förmedlats till utförarna av hemtjänst som sedan i samråd med hemtjänsttagarna fördelar dem.

Anhörigcenter - för dig som känner oro för en närstående

Linköpings kommuns Anhörigcenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Mottagning för dig som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnade 2020-04-16 en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Om du behöver akut hjälp kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren.

Mottagning - Våld i nära relationer

För dig som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation.

Telefon: 013-26 22 50
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26
Telefontid: Måndag-torsdag 17-24, Fredag 17-01, Lördag 13-01, Söndag 13-24

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13-17.

Akut hjälp till äldre på kvällar, helger och röda dagar

Kontakta socialjouren som är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Senast uppdaterad den 16 februari 2021