Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Linköpings kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att kunna erbjuda alla behövande en väl fungerande vård och omsorg.

Med anledning av det aktuella läget måste Linköpings kommun löpande fatta beslut som på olika sätt påverkar de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Besluten kan förändras utifrån rådande läge. Fokus i allt arbete är att ge en god vård och omsorg och att skydda sårbara personer.

 • Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har sjukdomssymptom.
 • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
 • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 pågår. Region Östergötland och Linköpings kommun arbetar utifrån målbilden att kunna erbjuda vaccination mot covid-19 i den takt som vaccin levereras till Östergötland med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens riktlinjer för prioriteringar. Det är frivilligt att vaccinera sig och det kostar ingenting att göra det.

För allmänna frågor och svar angående vaccineringen, se webbsidan för vaccinationsinformation:

Aktuellt läge inom vård och omsorg

Daglig verksamhet

De begränsningar som funnits inom daglig verksamhet är nu helt borttagna. Från och med 9 augusti finns inga begränsningar kvar för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, oavsett boendeform. Utförarna ansvarar för att daglig verksamhet genomförs på ett smittsäkert sätt.

Besök på äldreboenden

Rekommendationer vid besök på vårdboenden för äldre

Vaccinet mot covid-19 ger ett gott skydd för den som har vaccinerats. Detta gör det möjligt för vaccinerade personer att ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Observera att det tar minst två veckor innan skyddet har byggts upp efter andra dosen av covid-19 vaccin. Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla boende besökare och personal - fortsätta att agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade. Lägg märke till att besöksrutinerna anpassas till rådande situation, exempelvis vid lokala utbrott av covid-19.

Inför ditt besök

Följ de råd som finns på det boendet du besöker. Om du är osäker på vad som gäller för ett visst boende – kontakta verksamhetschefen på boendet för mer information:

Om du ska göra ett besök är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala rutinerna på respektive boende. Tänk på följande:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besöket även vid milda symtom. 
 • Tvätta händerna inför, under och efter besök. Kom ihåg att hosta och nysa i armvecket. Använd handsprit innan du går in i lägenheten.
 • Även om den du besöker är vaccinerad, behöver du hålla avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.  

Under ditt besök

 • Gå raka vägen till lägenheten.
 • Tvätta händerna direkt i lägenheten.
 • Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket. Om du får förkylningssymtom under besöket ska du gå hem!
 • Vistas inte i allmänna utrymmen på boendet.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

För mer information läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här nedan: 

Anpassning av öppna verksamheter

Linköpings kommun anpassar de öppna verksamheter som tillhör vård- och omsorgssektorn uitfrån rådande läge och rekommendationer. För mer information kontakta respektive verksamhet.

Lunchservering och fritidsaktiviteter på servicehus och trygghetsboenden är öppna igen

Lunchservering och fritidsaktiviteter på servicehus och trygghetsboenden samt minigym är från och med 3 maj 2021 öppna för allmänheten igen.

Samma säkerhetsåtgärder som tidigare under pandemin gäller som att kunna hålla avstånd, att stanna hemma om man har symtom, max antal personer vid samma bord med mera. Lunchserveringar ska följa de rekommendationer som gäller för restauranger i övrigt.

Daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin

Från och med 2020-05-01 får deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten.

Ändring i hemtjänstens tillsyn

Från och med vecka 15 2020 är insatsen tillsyn i hemtjänsten förändrad. För de som har tillsyn nattetid är den fysiska tillsynen ersatt med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Resurspoolen

Resurspoolen kan via telefon ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden.

Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

Surfplattor kan hjälpa äldre att bryta social isolering

Hemtjänsttagare i Linköping kan låna surfplattor av kommunen. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken används inom hemtjänsten och resterande har kompletterat surfplattor som sedan tidigare finns tillgängliga för boende i vårdbostäder. Surfplattorna har förmedlats till utförarna av hemtjänst som sedan i samråd med hemtjänsttagarna fördelar dem.

Anhörigcenter - för dig som känner oro för en närstående

Linköpings kommuns Anhörigcenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Mottagning för dig som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnade 2020-04-16 en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Om du behöver akut hjälp kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren.

Mottagning - Våld i nära relationer

För dig som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation.

Telefon: 013-26 22 50
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26
Telefontid: Måndag-torsdag 17.00-24.00, fredag 17.00-01.00, lördag 13.30-01.00, söndag 13.30-24.00

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13.30-17.00.

Akut hjälp till äldre på kvällar, helger och röda dagar

Kontakta socialjouren som är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Senast uppdaterad den 26 augusti 2021