Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om vård och omsorg med anledning av coronaviruset

Linköpings kommun följer utvecklingen och arbetar aktivt för att kunna erbjuda alla behövande en väl fungerande vård och omsorg.

Med anledning av det aktuella läget måste Linköpings kommun löpande fatta beslut som på olika sätt påverkar de kommunala verksamheterna inom vård och omsorg. Besluten kan förändras utifrån rådande läge. Fokus i allt arbete är att ge en god vård och omsorg och att skydda sårbara personer.

 • Våra medarbetare följer de regler som gäller för god vårdhygien.
 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har sjukdomssymptom.
 • Vi har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer.
 • Vi har en tät dialog med våra utförare, Region Östergötland, övriga kommuner i länet och andra viktiga aktörer.

Tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet

Det är en kraftigt ökad smittspridning inom LSS som vi inte hade i våras och i syfte att värna både brukare och medarbetares hälsa, samt aktivt bromsa smittspridningen inom vård- och omsorgsverksamheterna har Linköpings kommun beslutat att begränsa deltagandet inom daglig verksamhet. Detta för att värna en sårbar grupp.

Begränsningarna gäller från och med 2020-12-08 till och med 2021-01-11 och kan komma att förlängas utifrån rådande läge.

För mer information kontakta respektive daglig verksamhet eller berört särskilt boende.

Besök på äldreboenden

Linköpings kommun avråder från besök på vårdboenden för äldre

Det nationella beslutet om besöksförbud på äldreboenden, som fattades av regeringen, har upphört. Men under rådande omständigheter och i syfte att värna brukares och personals hälsa samt aktivt begränsa smittspridningen i samhället har Linköpings kommun beslutat att avråda från samtliga besök på vårdboenden för äldre, om det inte finns synnerliga skäl för att genomföra ett besök. Sådana synnerliga skäl kan vara besök hos personer som är i livets slutskede eller personer som har särskilda behov.

Beslutet omfattar inte dagverksamhet, trygghetsboende eller servicehus.

Beslutet gäller tills vidare, men i dessa tider kan nya restriktioner göra att nya beslut kan komma med kort varsel.

Besök på dagverksamhet, trygghetsboende eller servicehus

För att besök ska ske på ett säkert sätt är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala rutinerna på respektive boende.

Planerar du att besöka en närstående rekommenderar vi att du läser och följer de här punkterna:

Inför ditt besök

 • Meddela verksamheten i god tid innan besöket för att berätta när du tänker komma.
 • Tänk på att lägenheterna har en begränsad yta och att det därför kan vara bra att begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Tvätta händerna noga och använd handsprit innan du går in i lägenheten.
 • Stanna hemma om du har symtom!

Under ditt besök

 • Gå raka vägen till lägenheten.
 • Tvätta händerna direkt i lägenheten.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket. Om du får förkylningssymtom under besöket ska du gå hem!
 • Vistas inte i allmänna utrymmen på boendet.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Stängning/anpassning av öppna verksamheter

Linköpings kommun har stängt/anpassat de öppna verksamheterna som tillhör vård- och omsorgssektorn. För mer information kontakta respektive verksamhet.

Lunch och fritidsverksamheter inom äldreomsorgen fortsatt begränsade

Linköpings kommun fattade 2020-03-18 beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet på äldreboenden samt att stänga minigymmen, friskvårdsgymmet på Åleryd och Hagdahls seniorcenter. Åtgärderna genomfördes för att skydda de äldre och minska smittspridningen av coronaviruset. 

Med anledning av ökad smittspridning i Linköpings kommun och Östergötland håller verksamheterna fortsatt stängt för allmänheten tills vidare. 

Hagdahlska seniorcenter är stängt men du kan kontakta verksamheten för att få IT-handledning via följande telefonnummer: 013-20 62 79 eller 013-26 38 47.

Daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin

Från och med 2020-05-01 får deltagare i daglig verksamhet och öppna verksamheter inom socialpsykiatrin habiliteringsersättning och stimulansersättning för planerad tid även om de inte deltar i verksamheten.

Ändring i hemtjänstens tillsyn

Från och med vecka 15 är insatsen tillsyn i hemtjänsten förändrad. För de som har tillsyn nattetid är den fysiska tillsynen ersatt med en digital tillsyn med stöd av trygghetskamera. Dagtid ersätts tillsynen med telefonservice.

Resurspoolen

Resurspoolen kan via telefon ge stöd till personer som är 70+ och som vill prata om sin situation. De kan också anordna gårdsmusik vid servicehus och trygghetsboenden.

Telefon: 013-20 87 50 klockan 10.00-12.00 vardagar, 070-365 30 41 (ordförande).

Surfplattor kan hjälpa äldre att bryta social isolering

Hemtjänsttagare i Linköping kan låna surfplattor av kommunen. Totalt har 199 surfplattor köpts in, varav 149 stycken används inom hemtjänsten och resterande har kompletterat surfplattor som sedan tidigare finns tillgängliga för boende i vårdbostäder. Surfplattorna har förmedlats till utförarna av hemtjänst som sedan i samråd med hemtjänsttagarna fördelar dem.

Anhörigcenter - för dig som känner oro för en närstående

Linköpings kommuns Anhörigcenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Mottagning för dig som behöver skydd på grund av våld i nära relation

Social- och omsorgsförvaltningen öppnade 2020-04-16 en mottagning för personer som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation. Om du behöver akut hjälp kvällar och helger kan du vända dig till Socialjouren.

Mottagning - Våld i nära relationer

För dig som är över 20 år och i behov av skydd på grund av våld i nära relation.

Telefon: 013-26 22 50
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26
Telefontid: Måndag-torsdag 17-24, Fredag 17-01, Lördag 13-01, Söndag 13-24

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13-17.

Akut hjälp till äldre på kvällar, helger och röda dagar

Kontakta socialjouren som är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid.

Senast uppdaterad den 4 december 2020