Tips om hur du klarar dig vid en kris

Alla invånare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om du ser till att klara dig i minst 72 timmar vid en kris, så kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda. På den här sidan hittar du tips om hur du klarar en eventuell kris.

En kris kan uppstå till följd av extremt väder med kraftigt regn och stormar eller el- och telefonistörningar som leder till stora konsekvenser för samhället och för enskilda individer. Som invånare har du ett eget ansvar att klara minst 72 timmar utan el, vatten eller mat. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen så kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det här behöver du ha hemma

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Här har vi samlat tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Vatten och mat

 • Vattendunkar, att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

I Linköpings kommuns krisberedskapsbroschyr hittar du information om hur du klarar dig i 72 timmar.

Om krisen eller kriget kommer

Regeringen gav våren 2017 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018.

På Dinsäkerhet.se hittar du broschyren på svenska och översatt till andra språk, samt mer information om hur du hanterar en kris.

Övrig viktig samhällsinformation

Krisinformation.se ger samlad information om samhällets krishantering. Du får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter. Här finns en särskild sida som sammanställer olika driftstörningar i landet.

Hos Energimyndigheten får du tips och råd kring konsekvenserna av ett elavbrott och hur du kan hantera det.

Hos Räddningstjänsten Östra Götaland hittar du information om hur du skyddar dig mot skador och olyckor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 maj 2018