Tips om hur du klarar dig vid en kris

Alla invånare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om du ser till att klara dig i minst 72 timmar vid en kris, så kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda. På den här sidan hittar du tips om hur du klarar en eventuell kris.

En kris kan uppstå till följd av extremt väder med kraftigt regn och stormar eller el- och telefonistörningar som leder till stora konsekvenser för samhället och för enskilda individer. Som invånare har du ett eget ansvar att klara minst 72 timmar utan el, vatten eller mat. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen så kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Det här behöver du ha hemma

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. Här har vi samlat en lista med tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma i en krislåda.

Vatten och mat

 • Vattendunkar, att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

I Linköpings kommuns krisberedskapsbroschyr hittar du information om hur du klarar dig i minst 72 timmar.

Om krisen eller kriget kommer

Våren 2017 gav regeringen ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. På Dinsäkerhet.se hittar du broschyren på svenska och översatt till andra språk, samt mer information om hur du hanterar en kris.

113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid allvarliga olyckor eller kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Krisinformation.se

Krisinformation.se ger samlad information om samhällets krishantering. Du får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter. Här finns en särskild sida som sammanställer olika driftstörningar i landet.

Räddningstjänsten Östra Götaland

Hos Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) hittar du information om hur du skyddar dig mot skador och olyckor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 januari 2020