Trygghetspunkter i Linköping

I Linköpings kommun finns 27 trygghetspunkter som aktiveras vid händelse av en kris. En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott.

Vad är en trygghetspunkt?

En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott. Under en samhällsstörning ska lokalen kunna fungera normalt genom att den har reservkraft eller andra resurser som kan levereras till lokalen. Trygghetspunktens funktioner kan variera beroende på vad som har inträffat och hur länge samhällsstörningen pågår.

Trygghetspunkterna kommer att bemannas av Frivilliga resursgruppen, FRG. Exempel på saker som finns på en trygghetspunkt är:
• Aktuell information om störningen
• Dricksvatten
• Enklare förtäring
• Uppvärmda lokaler
• El och belysning
• Första hjälpen
• Hjärtstartare
• Krisstöd & POSOM
• Hjälp med att kontakta 112

Trygghetspunkter i Linköpings kommun

I Linköpings kommun finns det 27 trygghetspunkter. Trygghetspunkterna aktiveras vid behov av kommunens krisledning.

Trygghetspunkter inom Linköpings tätort:

• Berzeliusskolan
• Bäckskolan
• Ekholmsskolan
• Ekkälleskolan
• Folkungaskolan
• Fridtunaskolan
• Kungsbergsskolan
• Nya Rydsskolan
• Stadsbiblioteket
• Skäggetorpsskolan
• Tornhagsskolan
• Vallastaden skola
• Vidingsjöskolan
• Ånestadskolan
• Änggårdsskolan

Trygghetspunkter utanför Linköpings tätort:

• Askeby skola
• Bankekinds skola
• Bestorps brandstation
• Ekdungeskolan
• Ekängsskolan
• Linghemskolan
• Ljungsbro skola
• Malmslättsskolan Kärna
• Slaka skola
• Ulrika servicehus
• Vikingstad skolan
• Vist skola (Sturefors)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 maj 2018