Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om krisen kommer

Alla invånare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Om du ser till att klara dig i några dagar vid en kris, så kan samhällets resurser användas till att hjälpa de mest nödställda. På den här sidan hittar du tips på hur du klarar en kris och vart du kan vända dig för att få mer information.

En kris kan uppstå till följd av extremt väder med kraftigt regn och stormar eller el- och telefonistörningar som leder till stora konsekvenser för samhället och för enskilda individer. Som invånare har du ett eget ansvar att klara flera dygn utan el, vatten eller mat. Det är också viktigt att hjälpas åt. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen så kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Krisberedskapsveckan 2021

Den 27 september – 3 oktober är det dags för nationella krisberedskapsveckan. Årets vecka har temat demokrati, eftersom Sverige firar 100 år av demokrati. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat utbildningsmaterial om hur du kan förbereda dig för en kris.

Om krisen kommer – är du beredd?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. Här har vi samlat en lista med tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma i en krislåda.

Vatten och mat

 • Vattendunkar, att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljor ökar också risken för bränder. Sverige har under senare år upplevt ett par stora skogsbränder, som är påminnelser om att en brand kan utvecklas till en stor kris.

Råden om rätt agerande vid brand brukar sammanfattas i ramsan Rädda – Varna – Larma – Släck.

 • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
 • Varna andra som kan hotas av branden
 • Larma SOS Alarm på 112 
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det utan att utsätta dig för onödiga risker. Exakt i vilken ordning detta utförs är inte det allra viktigaste, den aktuella situationen avgör.

Brinner det i grannens lägenhet och rök väller ut i trapphuset ska du stanna i din lägenhet! Där är du säker upp till en timme. Hus i Sverige är byggda efter regler som gör att en brand hindras från att spridas mellan lägenheter.

Skydda dig mot brand

 • Använd brandvarnare och se till att den är rätt placerad.Prova den regelbundet.
 • Ha brandsläckare och brandfilt hemma.
 • Var försiktig med öppen eld och värmeljus.
 • Använd timer till kaffebryggare och spisvakt till spisen.
 • Stanna hemma när tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin är igång.
 • Täck inte över element.
 • Byt ut trasiga lysrör och elsladdar.
 • Dra ur kontakten till elektronisk utrustning när de inte används och vid åska.

Elda utomhus

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden. Kontrollera med räddningstjänsten om förbud är utfärdat.

Översvämning drabbar oftast hus med källare. Det kan bero på stopp i ledningar, snösmältning, nederbörd eller vatteninstallationer som läcker. Som fastighetsägare kan du minska riskerna genom att se över dina installationer och ditt avloppssystem.

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.

Vid en översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
 • Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta saker som är fuktkänsliga.
 • Vara noga med hygienen vid kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till Tekniska verken. Meddela även eventuella ersättningskrav.
 • Ring försäkringsbolaget. Var beredd på att dokumentera skador och spara kvitton.

Förorenat vatten

Vid en smitta i vattenförsörjningen måste allt vatten kokas för att ta bort eventuella mikroorganismer. Koka upp vattnet så det kokar kraftigt med stora bubblor. Häll upp det kokta vattnet i flaskor och låt det svalna. Virus, bakterier och parasiter dör när vattnet kokas. Detta gäller också för vatten som du hämtat utomhus samt snö eller is.

Det finns även vattenreningstabletter och filtreringsapparater att köpa i friluftsbutiker. Observera att varken reningstabletter eller kokning tar bort eventuella föroreningar från industrier eller jordbruk.

Vattenförsörjning vid elavbrott

Vid ett större elavbrott kan vattentillgången försvinna på några timmar om inte reservkraften till vattenpumpar och vattenverk fungerar korrekt.

Förvara alltid vatten hemma, i rengjorda dunkar eller i PET-flaskor i frysen. Dricksvatten som hålls svalt och mörkt håller sig minst en vecka, men kan hålla sig mycket längre beroende på hur rent vattnet och förvaringskärlen är från början.

Se även till att det finns dunkar avsett för vatten hemma då kommunen kör ut tankbilar och du då själv måste ha något att hämta vattnet med.

 • Lyssna på Sveriges Radio P4
 • Läs mer på kommunens hemsida
 • Uppdatera dig via kommunens Facebooksida
 • Ring 113 13
 • VMA, viktigt meddelande till allmänheten
 • Vid ett långvarigt strömavbrott kommer kommunen att upprätta trygghetspunkter där du kan få information.

Viktig meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, sänds i Sveriges Radio och visas i SVT samt TV4. Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande. Signalen består av en sju sekunder lång signal och 14 sekunder tystnad. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas den första måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

Om larmet går:

 • Gå inomhus
 • Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • Lyssna på radio eller se på TV.
 • Läs mer på krisinformation.se

113 13

113 13 är Sveriges informationsnummer vid allvarliga olyckor eller kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Krisinformation.se

Krisinformation.se ger samlad information om samhällets krishantering. Du får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter. Här finns en särskild sida som sammanställer olika driftstörningar i
landet.

Skyddsrum.se

På skyddsrum.se hittar du en skyddsrumskarta och får svar på vanliga frågor om skyddsrum.

Kontakt Linköping 

Kontakt Linköping är kommunens center för medborgarservice. Hit vänder du dig med alla typer av ärenden och frågor som rör Linköpings kommuns verksamheter.

Om krisen eller kriget kommer

Våren 2017 gav regeringen ett uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. På msb.se kan du ladda ner broschyren på svenska och översatt till andra språk.

Senast uppdaterad den 13 september 2021