Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetspunkter i Linköping

I Linköpings kommun finns runt 30 trygghetspunkter som kan aktiveras vid händelse av en kris. En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott.

Vad är en trygghetspunkt?

Det finns cirka 30 kommunala skolor som kan fungera som trygghetspunkter i Linköping. Även andra lokaler kan utgöra en trygghetspunkt. En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott. Trygghetspunktens servicenivå kan variera beroende på lokalens utformning, vad som har inträffat och hur länge samhällsstörningen pågår.

Trygghetspunkterna kommer att bemannas av Frivilliga resursgruppen, FRG, och kommunens medarbetare. Exempel på saker som kan finnas på en trygghetspunkt är:

 • Aktuell information om samhällsstörningar
 • Dricksvatten
 • Enklare förtäring
 • Uppvärmda lokaler
 • El och belysning
 • Första hjälpen
 • Toalett och dusch
 • Krisstöd
 • Hjälp med att kontakta 112

Många av trygghetspunkterna har också skyddsrum.

Om vi behöver öppna någon av trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens webbplats eller via P4 Östergötland, 99,8 MHz. Vid en kris går det också bra att besöka Kontakt Linköpings serviceytor eller kommunens bibliotek för att få information om samhällsstörningen.

Trygghetspunkter i Linköpings kommun

Trygghetspunkter inom Linköpings tätort:

 • Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5
 • Anders Ljungstedts Gymnasium
 • Berzeliusskolan
 • Birgittaskolan
 • Bäckskolan
 • Ekholmsskolan
 • Ekkälleskolan
 • Folkungaskolan
 • Fridtunaskolan
 • Kungsbergsskolan
 • Nya Rydsskolan
 • Ulleviskolan
 • Tornhagsskolan
 • Vidingsjöskolan
 • Ånestadsskolan
 • Änggårdsskolan
 • Hjulsbroskolan
 • Kvinnebyskolan
 • Elsa Brändströms skola 
 • Harvestadsskolan 

Trygghetspunkter utanför Linköpings tätort:

 • Askeby skola
 • Bankekinds skola
 • Tallbodaskolan
 • Ekängsskolan
 • Linghemsskolan
 • Ljungsbro skola
 • Malmslättsskolan Kärna
 • Slaka skola
 • Vikingstad skolan
 • Vist skola (Sturefors)
 • Nykils skola
 • Ulrika skola

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information och en karta över var skyddsrummen finns.

Ansvar för skyddsrum

Ägaren av den fastighet i vilket ett skyddsrum är placerat har även ansvaret för skyddsrummet. Ägaren kan vara privat, kommunal eller en bostadsrättsförening. Kontroll av skyddsrummet görs av MSB, vid eventuella brister är det fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda brister. 
 
I Linköpings kommun finns det ca 1 000 skyddsrum. Linköpings kommun via Lejonfastigheter ansvarar för runt 60 av dessa. 

Senast uppdaterad den 22 september 2023