Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarlöfte

Polisen och Linköpings kommun samverkar med det gemensamma syftet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Fyra områden är särskilt prioriterade: organiserad brottslighet, ANDTS-arbete (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel), otrygghet och brott i offentlig miljö och ungdomsbrottslighet. Medborgarlöftet är en del i denna samverkan.

Situationen idag

Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Dock är det stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog, trygghetsmätningar och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och mer brottsutsatta än andra. På mindre orter i kommunen upplevs problem med skadegörelse, ungdomsgäng som stör och buskörning med A-traktorer och bilar. I vissa stadsdelar finns oro för att bli överfallen och oro att vistas ute sen kväll. Händelser och brott kopplade till organiserad brottslighet, såsom våldsbrott och narkotikahantering, skapar otrygghet.

Polisen och kommunen samverkar i det gemensamma arbetet med ordningsvakter och LOV3§-områden samt med fastighetsägare för att öka tryggheten för hyresgäster. Vidare samverkar aktörerna med nattvandrare, trygghetsvärdar och andra aktörer som verkar för ökad trygghet i samhället.

Medborgarlöften för år 2023-2024

  • fokus på narkotika, trygghet och trafiksäkerhet

Läs hela medborgarlöftet här:

Medborgarlöftet grundar sig på samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Linköpings kommun:

 

Senast uppdaterad den 27 juni 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: