Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarlöfte

Polisen och Linköpings kommun utlovar att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i den offentliga miljön med särskild fokus på brottsutsatta platser.

Situationen idag

Trygghetsmätningar visar att Linköpings kommun som helhet är en trygg kommun att leva och verka i. Dock är det stora skillnader mellan olika kommundelar. Medborgardialog och brottsstatistik visar att vissa platser är mer otrygga och brottsutsatta än andra.

Polisen och Linköpings kommun har en gemensam handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Handlingsplanen har tre prioriterade samverkansområden: organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. Vi har valt att fokusera medborgarlöftet på att motverka otrygghet och brott i offentlig miljö.

Medborgarlöfte år 2021-2022

Vi lovar att:

  • Utifrån en samlad lägesbild utveckla och samordna trygghetsskapande närvaro på otrygga och brottsutsatta platser.
  • Arbeta med fysiska åtgärder för att öka säkerhet och trygghet i stadsmiljön. Exempel på fysiska åtgärder kan vara att se över belysning, parkskötsel och renhållning.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Målet med våra aktiviteter är att öka tryggheten och minska brottsligheten i den offentliga miljön.

Senast uppdaterad den 7 februari 2023