Hoppa till huvudinnehåll

Pågående trygghetsinsatser

Här publicerar vi varje månad en samlad lägesbild utifrån arbetet med trygghetsskapande närvaro och fysiska åtgärder på otrygga och brottsutsatta platser i Linköpings kommun. Arbetet tar sitt avstamp i medborgarlöftet upprättat mellan Polismyndigheten och Linköpings kommun.

 

Lägesbild september 2022

 • Polisen har installerat fler bevakningskameror i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga
 • Kommunen har installerat kameror vid hållplatsområden kring Trädgårdstorget och Drottninggatan 
 • Kommunen och polisen tillsammans med fastighetsägare har genomfört platsbesiktningar i Skäggetorp 
 • Samverkan och trygghetsskapande arbete kring vallokaler 

Lägesbild maj-aug 2022

 • Riktad närvaro/trygghetsskapande arbete vid skolavslutning
 • Riktad närvaro/ trygghetsskapande arbete under SM-veckan
 • Riktad närvaro/trygghetsskapande arbete under inspark, skolstart och stadsfest.
 • Kommunen har i maj månad samlat de lokala brottsförebyggande grupperna till ett möte.
 • Platsanalyser har genomförts vid Resecentrum, Skäggetorp och Majeldstorget.
 • Kommunen samordnar fortlöpande med polis enligt EST (Effektiv samverkan för trygghet) med veckovisa lägesbilder.

Lägesbild april 2022

 • Hög polisiär synlig närvaro i Skäggetorp, men även närvaro i Ryd, Berga och Lambohov.
 • Hundsök med narkotika- och vapenhund i områdena som ett led i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • Polisens kameraövervakning i Skäggetorp, City, Berga och Ryd fortsätter.
 • Efter påskens händelser i Skäggetorp arbetar polisen och kommunens personal fortsatt kontaktskapande och trygghetsskapande i området. Polisen bedriver även ett omfattande utredningsarbete efter påskens händelser i syfte att lagföra de som har begått brott.
 • Områdesteam med fältverksamhet har fortsatt med att arbeta uppsökande i flera områden i Linköping.
 • Ordningsvakter har arbetat i de tre ordningsvaktsområdena i kommunen.
 • Kommunen, polisen och civilsamhället samverkade med trygghetsskapande insatser i samband med Valborgsmässoafton.

Medborgarlöfte

Linköpings kommun och Polismyndigheten har kommit överens om ett medborgarlöfte. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Senast uppdaterad den 7 februari 2023