Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning - aktuell lägesbild

Här publicerar vi varje månad en samlad lägesbild utifrån arbetet med trygghetsskapande närvaro och fysiska åtgärder på otrygga och brottsutsatta platser i Linköpings kommun. Arbetet tar sitt avstamp i medborgarlöftet upprättat mellan Polismyndigheten och Linköpings kommun.

 

Lägesbild september 2022

 • Polisen har installerat fler bevakningskameror i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga
 • Kommunen har installerat kameror vid hållplatsområden kring Trädgårdstorget och Drottninggatan 
 • Kommunen och polisen tillsammans med fastighetsägare har genomfört platsbesiktningar i Skäggetorp 
 • Samverkan och trygghetsskapande arbete kring vallokaler 

Lägesbild maj-aug 2022

 • Riktad närvaro/trygghetsskapande arbete vid skolavslutning
 • Riktad närvaro/ trygghetsskapande arbete under SM-veckan
 • Riktad närvaro/trygghetsskapande arbete under inspark, skolstart och stadsfest.
 • Kommunen har i maj månad samlat de lokala brottsförebyggande grupperna till ett möte.
 • Platsanalyser har genomförts vid Resecentrum, Skäggetorp och Majeldstorget.
 • Kommunen samordnar fortlöpande med polis enligt EST (Effektiv samverkan för trygghet) med veckovisa lägesbilder.

Lägesbild april 2022

 • Hög polisiär synlig närvaro i Skäggetorp, men även närvaro i Ryd, Berga och Lambohov.
 • Hundsök med narkotika- och vapenhund i områdena som ett led i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • Polisens kameraövervakning i Skäggetorp, City, Berga och Ryd fortsätter.
 • Efter påskens händelser i Skäggetorp arbetar polisen och kommunens personal fortsatt kontaktskapande och trygghetsskapande i området. Polisen bedriver även ett omfattande utredningsarbete efter påskens händelser i syfte att lagföra de som har begått brott.
 • Områdesteam med fältverksamhet har fortsatt med att arbeta uppsökande i flera områden i Linköping.
 • Ordningsvakter har arbetat i de tre ordningsvaktsområdena i kommunen.
 • Kommunen, polisen och civilsamhället samverkade med trygghetsskapande insatser i samband med Valborgsmässoafton.

Medborgarlöfte

Linköpings kommun och Polismyndigheten har kommit överens om ett medborgarlöfte. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Senast uppdaterad den 26 maj 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: