Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Linköpings kommun arbetar med tillgänglighet inom många olika områden. Tillgänglighet handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara oberoende och så långt det är möjligt göra det som andra gör.

En del av arbetet med tillgänglighet handlar om fysisk tillgänglighet. Människor med fysiska funktionsnedsättningar ska kunna ta del av verksamheter samt besöka lokaler och utemiljöer. Därför är det viktigt att byggnader och utemiljöer är anpassade för dem.

Förstå informationen

Linköpings kommun arbetar också aktivt för att så många som möjligt ska kunna förstå den information som ges ut av kommunen i olika kanaler. Informationen ska vara korrekt, enkel och begriplig. När det gäller webbplatsen linkoping.se så ska den också vara strukturerad och formgiven på ett sådant sätt att den kan användas av många.

Lagar och regler

Det finns flera lagar och regler som reglerar tillgänglighet:

  • Diskrimineringslagen (omgjord 2015)
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)
  • Förordning om myndigheternas ansvar (SFS 2001:526)
  • Lagen om offentlig upphandling (LOU 6 kap 1§) •Arbetsmiljölagen (1977:1160)
  • Språklagen (2009:600)

Senast uppdaterad den 14 oktober 2016