Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk och tecken som stöd på biblioteket

Teckenspråk är ett eget språk utan skriftspråk, medan tecken som stöd används tillsammans med tal i kommunikation med hörande personer för att förstärka vissa begrepp och uttryck och underlätta språkförståelsen.

I bibliotekets Äppelhylla och på avdelningen Läsa på olika sätt, på huvudbiblioteket, finns böcker med teckenspråk inspelade på dvd. Där finns också böcker för att lära sig teckenspråk och de tecken som används i tecken som stöd.

Tecken som stöd

De tecken som används hämtas från det svenska teckenspråket. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd för språkutveckling och underlättar språkförståelse. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen. Det finns böcker som har tryckta tecken och de används som stöd för den som läser och tecknar samtidigt.  

Ett verktyg

Tecken som stöd används som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling för hörande barn med språkstörning, försenad språkutveckling eller bara för allmän språkstimulering. Den som tecknar kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga talet. Samtidigt får barnen ett verktyg i hur de kan uttrycka sig innan de har lärt sig att prata. Tecknen är nästan alltid lättare för barn att lära sig än talade ord, eftersom handrörelserna kräver mindre precision än munrörelserna vid tal. Att använda tecken som stöd i kommunikationen med barn ökar alla barns språkutveckling.

På Äppelhyllan finns många barnböcker med tecken som stöd.

Hela familjen är välkommen!  

 

Senast uppdaterad den 14 september 2020