Kommunen vill minska plastanvändningen

Fossil plast är ett flitigt använt material i arbetsrelaterade produkter, men är också bland det skadligaste för vår natur. För att minska miljö- och klimatpåverkan ses nu plastanvändningen i de kommunala verksamheterna över.

Lise-Lotte W Järvinen är en av projektledarna i Jakten på plasten. Foto: Emmilie Engström

– Det här projektet ligger rätt i tiden. Idag kan man tydligt se hur plast påverkar miljön, inte minst i det marina livet genom koldioxidutsläpp vid förbränning av avfall, säger Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.

Hon är en av projektledarna i det EU-finansierade projektet Jakten på plasten, som Linköpings kommun driver tillsammans med Uppsala, Norrköping och Eskilstuna. Arbetet startade i september förra året och kommer att pågå fram till och med år 2020. Syftet är att se över kommunernas användning av fossil plast, som är vanligt i bland annat engångshandskar, plastfickor, gummibandsmappar, plastbägare, soppåsar och engångsförkläden. De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige, där Linköping är en del, orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin användning av fossil plast.

– Vi håller nu på att göra en kartläggning över hur och i vilken utsträckning den fossila plasten används i våra verksamheter. Därefter har Uppsala kommun fått i uppdrag att göra en samlad klimat- och miljöbedömning av de produkter som vi köper in mest, säger Lise-Lotte W Järvinen.

Klar bild

Resultatet av kartläggningen och bedömningen kommer sedan att omvandlas till volym och räknas om till ton. Först då kan kommunen få en klar bild av verksamheternas koldioxidbelastning.

– Plast har generellt sett ökat jättemycket, eftersom det på många sätt är lättanvänt och billigt, och återfinns som material i många produkter.

Förutom att minska användningen av farlig plast, är målet också att öka medvetenheten för bättre alternativ. I vissa fall kanske det till och med går att dra in på produkter som inte används så mycket. I projektet ligger också att utifrån kartläggning och klimat- och miljöbedömningar ta fram kravställningar i upphandlingssammanhang för plastprodukter samt ett uppdrag att ta fram ramar för innovationsupphandling för minst en produkt.

Miljövänliga alternativ

– Vi hoppas också att vår upphandling av plastmaterial på sikt ska kunna påverka marknaden att ta fram fler miljövänliga alternativ, säger Lise-Lotte.

För henne personligen har miljöfrågor länge legat varmt om hjärtat. Det är främst de farliga plasternas påverkan på djurlivet som har fått henne att tänka till.

– Jag är naturintresserad och har följt klimatutvecklingen länge, särskilt om hur våra vatten påverkas. De stora världshaven mår inte alls bra. Inuti fiskar som fångas upp kan man hitta spår av plastpartiklar, och det är också vanligt att sköldpaddor sväljer hela plastpåsar eftersom de tror att det är maneter. Det är verkligen oroväckande.

Visste du att...
... varje år tillverkas 300 miljoner ton plast i världen.
... sedan plasttillverkningen startade för 70 år sedan har över åtta miljarder ton producerats.
... om 20 år beräknas den globala plastkonsumtionen ha fördubblats.

Läs mer på projektets webbplats:

 Emmilie Engström

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2018