Trygghetsväktare från och med i dag

City, Ryd och Skäggetorp kommer få trygghetsväktare från och med 1 juni. De sätts in mot bakgrund av trygghetsundersökningen kommunen nyligen gjort. Linköping är en trygg kommun som står sig bra i jämförelse med liknande kommuner, men i vissa områden upplever invånarna större otrygghet.

Anledningen till trygghetsväktarnas placering är att det i city, Ryd och Skäggetorp finns flest Linköpingsbor som upplever oro att utsättas för brott, även om den reella risken är låg.

– Mänsklig kontakt är ofta det bästa för att öka tryggheten. Trygghetsväktarna blir vår första insats utifrån trygghetsundersökningen, men vi kommer jobba vidare på många olika sätt, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Koalition för Linköping vill bland annat etablera nya samarbeten mellan kommunen, företagare, föreningar och fastighetsägare i olika stadsdelar. En förstudie är igång och samarbetena väntas börja efter årsskiftet.

Samverka på fler platser

– I dag har vi ett upparbetat samarbete med Linköping City Samverkan, men Linköping är en växande kommun så vi behöver samverka på fler platser, säger Gunnar Broman (L), kommunalråd.

Kommunen gör i dagsläget mycket för att skapa trygga miljöer. Bland annat regelbundna trygghetsvandringar som kan handla om allt från att röja bort sly kring busshållplatser till att sätta upp fler lampor vid gång- och cykelvägar.

– Tillsammans med föreningar och frivilliga kommer vi göra fler trygghetsvandringar och nattvandringar, till att börja med i city, Ryd och Skäggetorp. Det är viktigt för att skapa nätverk där människor lär känna varandra i bostadsområdena, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Här hittar du trygghetsundersökningen som nyligen har genomförts:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2018