Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter inom Leanlinks verksamheter

Kommunstyrelsen i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Leanlinks verksamheter.

Inom verksamheter som bedrivs av Leanlink som rör vård-stöd och omsorg behandlas personuppgifter som är nödvändiga för bedrivandet av verksamheten.Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella vid personuppgiftsbehandlingar inom Leanlink är främst:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • samtycke

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Exempel på personuppgifter som Leanlink behandlar är:

 • för- och efternamn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • bild

Personuppgifter hämtas från Skatteverket via olika välfärdssystem.Personuppgifter kan också vid behov lämnas av den enskilde själv. Personuppgifterna behövs bland annat för:

 • journalföring
 • köregistrering
 • planering av insatser

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, åtaganden av allmänt intresse eller så länge samtycket gäller och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering och arkivering.

Kontakta kommunstyrelsen för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Kommunens diarium

Till e-postformulär för Kommunens diarium

E-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 45

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021