Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Social-och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden respektive äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Social- och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Social - och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för avdelning Barn och ungas respektive avdelning Vuxnas verksamhet. Social- och omsorgsnämndens ansvar för socialtjänstområdet är avgränsat genom det ansvar som Äldrenämnden och Arbetsmarknadsnämnden har. Social- och omsorgsnämnden har, förutom när det gäller missbruksvård, inte ansvar för personer som är 65 år och äldre - detta ansvarsområde tillhör äldrenämnden. Nämnden har inte heller ansvar för försörjningsstöd och hemtjänst för någon, oavsett ålder på personen. Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för försörjningsstöd och äldrenämnden för hemtjänst.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för social- och omsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

Exempel på personuppgifter som social- och omsorgsnämnden behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • familjerelationer
 • adress
 • telefonnummer
 • hälso- och sjukvårdsinformation
 • ekonomisk information
 • uppgifter från andra aktörer till exempel Skatteverket, Region Östergötland och polisen

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om en insats eller tillstånd. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bistånd eller ansökan om tillstånd (till exempel serveringstillstånd och tillstånd för tobaksförsäljning) och för att vi ska kunna ställa ut fakturor. De behövs även för att vi ska kunna arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra aktörer såsom Skatteverket, Region Östergötland, länsstyrelsen eller polisen.

Kontakta social- och omsorgsnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Postadress:
Social- och omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Äldrenämnden

Äldrenämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för avdelning Äldres verksamhet. Äldrenämnden ansvarar för hemtjänst för personer över 18 år. För missbruksvård för personer över 65 år ansvarar social- och omsorgsnämnden.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning
 • avtalssituation

Exempel på personuppgifter som äldrenämnden behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • familjerelationer
 • adress
 • telefonnummer
 • hälso- och sjukvårdsinformation
 • ekonomisk information
 • uppgifter från andra aktörer till exempel Skatteverket, Region Östergötland och polisen

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om en insats. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bistånd och för att vi ska kunna ställa ut fakturor. De behövs även för att vi ska kunna arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra aktörer såsom Skatteverket, Region Östergötland, länsstyrelsen eller polisen.

Kontakta äldrenämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas i olika ärendetyper.

Postadress:
Äldrenämnden
Box 356
581 03 Linköping

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 17 maj 2023