Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter

Vård- och äldreomsorgsnämnden i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.

Vård- och äldreomsorgsnämndens ansvar för socialtjänstområdet är avgränsat genom det ansvar som social- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknadsnämnden har.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för vård- och äldreomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

Exempel på personuppgifter som vård- och äldreomsorgsnämnden behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • familjerelationer
 • adress
 • telefonnummer
 • hälso- och sjukvårdsinformation
 • ekonomisk information
 • uppgifter från andra aktörer till exempel Skatteverket, Region Östergötland och polisen

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om en insats. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar och för att vi ska kunna ställa ut fakturor. De behövs även för att vi ska kunna arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Personuppgifterna behövs bland annat också för:

 • journalföring
 • köregistrering
 • planering av insatser

Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra aktörer såsom Skatteverket, Region Östergötland, länsstyrelsen eller polisen.

Kontakta vård- och äldreomsorgsnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Postadress:
Linköpings kommun
Vård- och äldreomsorgsnämnden
581 81 Linköping

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 28 maj 2024