Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anmälnings/tipsarsida

Vem kan anmäla och vad kan anmälas till whistleblowerfunktionen?

Genom whistleblowerfunktionen kan du som är anställd eller förtroendevald i Linköpings kommuns förvaltningsorganisation eller Linköpings kommuns bolag anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning.

Har du synpunkter på kommunens verksamhet som inte är allvarliga oegentligheter eller rör personer i ledande ställning i organisationen så får det inte hanteras av utredningsfunktionen. Därför ska du i dessa fall vända dig direkt till berörd verksamhets kontaktfunktioner.

Offentlighet, sekretess och personuppgifter

Om du anger kontaktinformation, namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, är det lättare för utredningsfunktionen att ta kontakt och ge dig återkoppling, men du kan givetvis också välja att vara anonym. Hanteringen av uppgifter i whistleblowersystemet regleras av personuppgiftslagen samt berörd föreskrift från Datainspektionen. Hanteringen styrs även av offentlighets- och sekretesslagen. Om du som anmäler vill vara anonym ska du inte lämna några kontaktuppgifter eller andra uppgifter om dig själv och vem du är.

Punkter att tänka på vid anmälan

  • Tänk på att skriva din information så detaljerat och korrekt som möjligt.
  • Vilken/vilka nämnder, bolag eller övriga verksamheter inom Linköpings kommuns koncern berörs av din anmälan?
  • Vem/vilka misstänks ha begått lagöverträdelser eller andra allvarliga oegentligheter som rör kommunen eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa som din anmälan avser?
  • När skedde händelsen/lagöverträdelsen som du vill anmäla?
  • Beskriv närmare den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror):
  • Har du andra relevanta kommentarer till den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser?
Linköpings kommuns whistleblowerfunktion

Du kan skriva till Linköpings kommun för att få allmän information om whistleblowerfunktionen på adress: kommun@linkoping.se.

Din anmälan ska göras till Grey advokatbyrå. Använd kontaktuppgifterna nedan:

Till e-postformulär för Linköpings kommuns whistleblowerfunktion

E-post: tips@greyadvokat.se

Telefon: 070-792 04 24
Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm (se karta)

Postadress:
Grey Advokatbyrå AB
Att: Rafail Poumeyrau
Birger Jarlsgatan 12
114 34 Stockholm

Senast uppdaterad den 23 juni 2016