Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Alliansstyre i Linköping

Alliansen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna styr Linköping 2019-2022. Alliansen har majoritet i kommunstyrelsen och nämnderna.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och kommunfullmäktiges presidium:

Ordförande i kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (KD)

Ordförande i kommunfullmäktige tillika borgmästare (C)

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige (L)

Barn- och ungdomsnämnden (M)

Bildningsnämnden (L)

Kultur- och fritidsnämnden (L)

Social- och omsorgsnämnden (M)

Äldrenämnden (KD)

Samhällsbyggnadsnämnden (C)

Bygg- och miljönämnden (M)

Arbetsmarknadsnämnden (M)

Krisledningsnämnden (M)

Valnämnden (M)

Överförmyndarnämnden (L)

Vice ordförande i kommunrevisionen (M)

Bolag

  • Linköpings Stadshus AB (M)
  • Tekniska verken i Linköping AB (C)
  • AB Stångåstaden (M)
  • Lejonfastigheter AB (KD)
  • Sankt Kors Fastighets AB (L)
  • Visit Linköping & Co AB (L)
  • Linköping Science Park AB (KD)

Samverkansprogram 

Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: