Alliansstyre i Linköping

Alliansen som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna styr Linköping 2019-2022. Alliansen har majoritet i nämnder och styrelser.

Ledamöterna i nämnderna valdes in av kommunfullmäktige under 2018. Bolagsstyrelserna väljs först i vår i samband med stämmorna.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings Kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande i kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd Utbildning (L)

barn- och ungdomsnämnden (M)

bildningsnämnden (L)

kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

social- och omsorgsnämnden (M)

äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

samhällsbyggnadsnämnden (C)

bygg- och miljönämnden (M)

Övriga nämnder

 • arbetsmarknadsnämnden (M)
 • valnämnden (M)
 • överförmyndarnämnden (L)
 • kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag

 • Linköpings Stadshus AB (M)
 • Tekniska Verken (C)
 • Stångåstaden (M)
 • Lejonfastigheter (KD)
 • Sankt Kors (L)
 • Visit Linköping (L)
 • Science Park Mjärdevi (KD)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 mars 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: