2019-2022 Alliansstyre i Linköping

Alliansen tar över styret i Linköping. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna blev det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser. Deras mandatperiod börjar den 1 januari 2019.

De nya ledamöterna i nämnder väljs formellt in av kommunfullmäktige i november och december. Bolagsstyrelserna väljs först i vår i samband med stämmorna.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om följande fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser i Linköpings Kommun för mandatperioden 2018-2022:

Nämnder och KF-presidie:

Ordförande i kommunstyrelsen (M)

1:e vice ordförande (KD)

Borgmästare/Ordförande Kommunfullmäktige (C)

1:e vice ordförande kommunfullmäktige (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd Utbildning (L)

barn- och ungdomsnämnden (M)

bildningsnämnden (L)

kultur- och fritidsnämnden (L)

Sektorsansvarigt kommunalråd omsorg (M)

social- och omsorgsnämnden (M)

äldrenämnden (KD)

Sektorsansvarigt kommunalråd samhällsbyggnad (C)

samhällsbyggnadsnämnden (C)

bygg- och miljönämnden (M)

Övriga nämnder

 • arbetsmarknadsnämnden (M)
 • valnämnden (M)
 • överförmyndarnämnden (L)
 • kommunens revisorer, vice ordförande (M)

Bolag

 • Linköpings Stadshus AB (M)
 • Tekniska Verken (C)
 • Stångåstaden (M)
 • Lejonfastigheter (KD)
 • Sankt Kors (L)
 • Visit Linköping (L)
 • Science Park Mjärdevi (KD)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2018