Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Demokratin 100 år

År 2021 är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Därför firar Linköpings kommun demokratin under hela året. På den här sidan kommer vi löpande publicera information om hur du kan delta i firandet.

1921 genomfördes det första allmänna riksdagsvalet där både män och kvinnor fick rösta. Samma år i september höll stadsfullmäktige sitt första sammanträde i fullmäktigesalen i Linköpings stadshus. Därför firar Linköping att demokratin fyller 100 år och att stadshuset firar 100 år som demokratisk byggnad under hela 2021.

Ett av Linköpings kommuns huvuduppdrag är att främja demokratin. Därför är det viktigt att kommunen firar 100 år med allmän och lika rösträtt. Vårt demokratiska samhälle är något vi ska vara stolt över.

Du är välkommen att delta i firandet

Vi vill att du som bor och verkar i Linköping är med och bidrar till firandet av demokratin och tycker till om demokratifrågor. Det finns många olika sätt att komma med dina synpunkter. Skicka in förslag, delta i de kunskapsseminarier som vi bjuder in till under året eller besök några av våra webbsidor för mer information.

Här kan du läsa mer om demokratiåret. Vi kommer löpande att uppdatera sidan med mer information.

Utställningen tar avstamp i Astrid Lindgrens engagemang och opinionsbildande arbete. Talar om betydelsen att göra sin röst hörd. Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Huvudfinansiär är Svenska Postkodstiftelsen. Producent är Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.

Tid: 13 november till 17 december
Plats: Foajén, Linköpings stadsbibliotek

Senast uppdaterad den 19 november 2021