Råd och utskott

Ett utskott består av sju ledamöter, valda av kommunfullmäktige. Utskotten har medborgardialog som huvudsaklig ansvarsuppgift. De ska bevaka förhållanden av kommunalt intresse i sitt område. Syftet är att boende i området ska bli mer delaktiga och medskapande. Utskotten ska också förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige.

Från och med den 1 januari 2019 införs Utskott för medborgardialog, som ersätter de geografiska utskotten. De nya utskotten blir sju till antalet, mot tidigare elva: tre för kommunens centrala delar och fyra för kommunens yttre delar.

Just nu pågår arbete med hur de nya utskotten ska organiseras och struktureras. Ledamöter till de nya utskotten valdes i december 2018 och verksamheten trädde i kraft den 1 januari 2019. Mer information kommer i början av 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 januari 2019