Vårdnäs

Kommundelen består av församlingarna Vist, Vårdnäs och Skeda. Tätorterna Sturefors, Bestorp, Brokind och Skeda Udde ingår i området.

Under 2017 har utskottet besökt Stafsäter gård, Vårdnäs Stiftsgård och Föreningen Rängen Runt. Tillsammans med Landsbygdsgruppen genomförde utskottet en så kallad lärandepromenad i Brokind i syfte att skapa lärande dialoger om vilka problem, hinder, möjligheter och kreativa idéer som finns för att utveckla landsbygden. På promenaden deltog medborgare från bygden och tjänstepersoner från olika förvaltningar.

Välkommen att höra av dig till oss politiker om frågor i din kommundel!

Aktuellt i Vårdnäs

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 maj 2018