Utskott för medborgardialog

Från och med den 1 januari 2019 finns sju utskott för medborgardialog. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten.

De nya utskotten för medborgardialog är organiserade under kommunfullmäktige och är sju till antalet. Tre utskott finns i Linköpings tätort och fyra i Linköpings omland. Varje utskott består av sju ledamöter, valda av kommunfullmäktige. Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas.

Utskotten har möjlighet att genomföra två dialoger per år, inom respektive geografiskt område. De ska också förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige. Efter varje dialog tas en särskild dokumentation fram, som också följs upp när återkoppling finns tillgänglig.

Kommande medborgardialoger annonseras nedan:

Dokumentation från genomförda dialoger hittar du under respektive utskott nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2020