Utskott för medborgardialog

Från och med den 1 januari 2019 finns sju utskott för medborgardialog. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten.

Från och med den 1 januari 2019 finns sju utskott för medborgardialog. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten.

De nya utskotten är sju till antalet; tre för kommunens centrala delar och fyra för kommunens yttre delar. Varje utskott består av sju ledamöter, valda av kommunfullmäktige. Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas. Utskotten ska också förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige.

Just nu arbetar utskotten med planer för när och hur dialoger ska genomföras under året. Information om detta kommer successivt under våren.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2019