Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott för medborgardialog

Från och med den 1 januari 2019 finns sju utskott för medborgardialog. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten.

De nya utskotten för medborgardialog är organiserade under kommunfullmäktige och är sju till antalet. Tre utskott finns i Linköpings tätort och fyra i Linköpings omland. Varje utskott består av sju ledamöter, valda av kommunfullmäktige. Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas.

Utskotten har möjlighet att genomföra två dialoger per år, inom respektive geografiskt område. De ska också förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige. Efter varje dialog tas en särskild dokumentation fram, som också följs upp när återkoppling finns tillgänglig.

Medborgardialogerna fortsätter i höst

Med anledning av Coronaviruset och smittsituationen kopplat till detta har beslut fattats att utskotten för medborgardialogs verksamhet ska pausas tills vidare, det vill säga inga dialoger kommer att genomföras. I nuläget räknar vi med att detta gäller fram till och med sommaren. Förhoppningsvis kan utskottens verksamhet återupptas igen till hösten.

Vi beklagar detta, men hoppas att ni har förståelse för att det är ett led i kommunens arbete med att minska smittspridningen samt värna om de personer som finns i riskgrupperna.

Kommande medborgardialoger annonseras nedan:

Dokumentation från genomförda dialoger hittar du under respektive utskott nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 april 2020