Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott för medborgardialog

Från och med den 1 januari 2019 finns sju utskott för medborgardialog. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten.

Utskotten för medborgardialog är organiserade under kommunfullmäktige och är sju till antalet. Tre utskott finns i Linköpings tätort och fyra i Linköpings omland. Varje utskott består av sju ledamöter, valda av kommunfullmäktige. Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas.

Utskotten har möjlighet att genomföra två dialoger per år, inom respektive geografiskt område. De ska också förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige. Efter varje dialog tas en särskild dokumentation fram, som också följs upp när återkoppling finns tillgänglig.

Medborgardialogerna under 2021

Med anledning av coronapandemin och smittsituationen kopplat till detta fattades beslut i mars 2020 att pausa medborgardialogerna. En digital dialog kommer dock att genomföras i ett av utskottsområdena (Vårdnäs). Dialogen har fokus på miljö och klimat. För mer information, se Inbjudningar till aktuella medborgardialoger nedan.

Vi hoppas att det finns förståelse för att det är ett led i kommunens arbete med att minska smittspridningen samt värna om de personer som finns i riskgrupperna. Förhoppningsvis kan utskottens verksamhet snart återupptas. 

Kommande medborgardialoger annonseras nedan:

Dokumentation från genomförda dialoger hittar du under respektive utskott nedan.

Senast uppdaterad den 26 maj 2021