Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Medborgardialoger

Här kan du anmäla dig till aktuella medborgardialoger som utskotten för medborgardialog genomför.

Medborgardialog om miljö och klimat 2 juni 2021

Den 2 juni kommer vi att genomföra en digital dialog. Detta i utskottsområde Vårdnäs. Denna gång har en riktad inbjudan gått ut till vissa organisationer, föreningar, företag och liknande.

Vi kommer att diskutera vilka insatser de som bor, lever eller verkar på landsbygden kan bidra med för en positiv miljö- och klimatutveckling i samhället. Vidare hur Linköpings kommun kan underlätta för att agera klimatsmart och hur vi tillsammans kan samverka i detta arbete. Fokus ligger på transporter och energieffektivisering.

Linköpings kommun arbetar just nu med att ta fram ett klimat- och energiprogram med handlingsplan som beskriver hur kommunen ska arbeta för att uppnå klimatmålen. Syftet med dialogen är att få inspel till kommunens klimatarbete från dig som bor, lever och verkar på landsbygden.

Har du frågor om dialogen kan du vända dig till:

Lars-Åke Gustafson

Utvecklingsstrateg Hållbarhetsenheten

Till e-postformulär för Lars-Åke Gustafson

E-post: lars-ake.gustafson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 34

Senast uppdaterad den 20 maj 2021