Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Syd

Utskott Syd består av stadsdelarna: Berga, Ekholmen, Hjulsbro, Johannelund, Vidingsjö, Vimanshäll, Ullstämma, Hackefors, Ramshäll och Linköpings södra omland.

Under 2019 har utskottet genomfört en medborgardialog i stadsdelen Ekholmen. Temat för dialogen var hur det är att bo i Ekholmen, med underliggande frågeställningar - vad kan utvecklas, behållas och förändras.

När dokumentation från dialogen är klart kommer den finnas att ta del av nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Syd

Medborgardialog i Ekholmen november 2019.

Senast uppdaterad den 20 februari 2020