Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Åkerbo

Utskott Åkerbo består av: Tallboda, Linghem, Ekängen, Askeby, Bankekind, Gistad, Linghem omland, Bankekind omland, Askeby omland, Rystad omland, Gistad omland och Ekängen omland.

Under 2019 har utskottet genomfört en medborgardialog i Gistad i form av en så kallad perspektivinsamling för att höra efter hur det är att leva, verka och i och omkring orten. Vidare har utskottet genomfört en dialog riktad till ungdomar i Linghem med syfte att lära mer om hur ungdomars situation ser ut i Linghem idag och vilka frågor som är viktiga för dem.

Dokumentation och uppföljning från årets dialoger och kommande dialoger läggs ut fortlöpande och finns att ta del av nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Åkerbo

Meborgardialog i Linghem, november 2019. 

Medborgardialog Gistad, juni 2019.

Senast uppdaterad den 21 april 2020