Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Nord

Utskott Nord består av stadsdelarna: Innerstaden, Skäggetorp, Vasastaden, Tannefors, Hejdegården, Tornby, Stångebro, Kallerstad och Linköpings norra omland.

Under 2019 har utskottet genomfört två medborgardialoger. En genomfördes under våren i stadsdelen Hejdegården, där förbipasserande medborgare kunde stanna till för att framföra sina tankar om hur det är att bo och leva i stadsdelen.

Under hösten har utskottet genomfört en medborgardialog i stadsdelen Tannefors. Fokus var att lyssna på kommuninvånarna om hur det är att leva och bo i Tannefors, exempelvis vad gäller utveckling av bebyggelse, trafik och trygghet och så vidare.

Dokumentationer från dialogerna finns att ta del av nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Nord

Medborgardialog i Tannefors, november 2019.

 Meborgardialog i Hejdegården, maj 2019.

Senast uppdaterad den 20 februari 2020