Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Vårdnäs

Utskott Vårdnäs består av: Sturefors, Brokind, Bestorp, Skeda, Skeda omland, Brokind omland, Bestorp omland och Sturefors omland.

Under 2019 har utskottet genomfört två medborgardialoger. En i Skeda Udde och en i Bestorp. Båda dialogerna har genomförts i form av så kallad lärandepromenad med syftet att diskutera vilka möjligheter, kreativa idéer och utmaningar som finns om hur det är att leva och bo i och omkring orterna.

Dokumentation från båda dialogerna finns att ta del av nedan. När det gäller dialogen i Skeda Udde finns också återkoppling på frågor. När ytterligare svar inkommer publiceras en uppdaterad version.

Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Vårdnäs

Senast uppdaterad den 9 augusti 2021