Utskott Vårdnäs

Utskott Vårdnäs består av: Sturefors, Brokind, Bestorp, Skeda, Skeda omland, Brokind omland, Bestorp omland och Sturefors omland.

Under 2019 har utskottet genomfört två medborgardialoger. En i Skeda Udde och en i Bestorp. Båda dialogerna har genomförts i form av så kallad lärandepromenad med syftet att diskutera vilka möjligheter, kreativa idéer och utmaningar som finns om hur det är att leva och bo i och omkring orterna.

Dokumentation från båda dialogerna finns att ta del av nedan. När det gäller dialogen i Skeda Udde finns också återkoppling på frågor. När ytterligare svar inkommer publiceras en uppdaterad version.

Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Vårdnäs

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2020