Utskott Vreta kloster

Utskott Vreta Kloster består av orterna Ljungsbro, Berg samt Ljungsbro omland och Berg omland.

 
Under 2019 har utskottet genomfört en medborgardialog i Ljungsbro i form av en så kallad lärandepromenad. Dokumentation från dialogen finns att ta del av nedan.

En medborgardialog kommer att genomföras i Berg den 26 februari 2020.

Medborgardialoger utskott Vreta kloster

Medborgardialog Ljungsbro, maj 2019

Medborgardialog i Berg, februari 2020

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2020