Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Väst

Utskott Väst består av stadsdelarna: Ryd, Lambohov, Gottfridsberg, Östra Valla, Garnisonen, Ekkällan, Västra Valla, Slaka, Mjärdevi, Djurgården och Slaka omland.

Under 2019 har utskottet genomfört medborgardialog med elever i årskurs 8 på Tornhagsskolan i Gottfridsberg. Syftet med dialogen har var att höra efter hur ungdomarna upplever att det är att bo i området.

Under våren 2020 planerar utskottet att genomföra en dialog i Vallastaden.

När dokumentationer från genomförda dialoger är klara kommer de att finnas tillgängliga nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Väst

Medborgardialog Tornhagsskolan 2019.

Dialog i Vallastaden, maj 2018.

Utifrån de synpunkter och frågor som uppkom vid dialogen i Vallastaden i maj 2018 kompletterar vi nu dokumentationen med svar, så långt som det hittills är möjligt. 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 20 februari 2020