Utskott Väst

Utskott Väst består av stadsdelarna: Ryd, Lambohov, Gottfridsberg, Östra Valla, Garnisonen, Ekkällan, Västra Valla, Slaka, Mjärdevi, Djurgården och Slaka omland.

Under 2019 har utskottet genomfört medborgardialog med elever i årskurs 8 på Tornhagsskolan i Gottfridsberg. Syftet med dialogen har var att höra efter hur ungdomarna upplever att det är att bo i området.

Under våren 2020 planerar utskottet att genomföra en dialog i Vallastaden.

När dokumentationer från genomförda dialoger är klara kommer de att finnas tillgängliga nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Väst

Medborgardialog Tornhagsskolan 2019.

Dialog i Vallastaden, maj 2018.

Utifrån de synpunkter och frågor som uppkom vid dialogen i Vallastaden i maj 2018 kompletterar vi nu dokumentationen med svar, så långt som det hittills är möjligt. 

 

 

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 februari 2020