Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utskott Väst

Utskott Väst består av stadsdelarna: Ryd, Lambohov, Gottfridsberg, Östra Valla, Garnisonen, Ekkällan, Västra Valla, Slaka, Mjärdevi, Djurgården och Slaka omland.

Under 2019 har utskottet genomfört medborgardialog med elever i årskurs 8 på Tornhagsskolan i Gottfridsberg. Syftet med dialogen har var att höra efter hur ungdomarna upplever att det är att bo i området.

Under våren 2020 planerar utskottet att genomföra en dialog i Vallastaden.

När dokumentationer från genomförda dialoger är klara kommer de att finnas tillgängliga nedan. Successivt kommer information om var kommande dialoger planeras.

Medborgardialoger utskott Väst

Medborgardialog Tornhagsskolan 2019.

Dialog i Vallastaden, maj 2018.

Utifrån de synpunkter och frågor som uppkom vid dialogen i Vallastaden i maj 2018 kompletterar vi nu dokumentationen med svar, så långt som det hittills är möjligt. 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 20 februari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: