Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Dialog Mitt Berga

Under våren 2017 bjöd Linköpings kommun in personer, som bor i Berga eller på annat sätt har anknytning till stadsdelen, till samtal om hur man ser på att leva och bo i Berga.

 

Syftet med samtalen var bland annat att öka medvetenheten om hur boende och verksamma upplever och ser på stadsdelen men också att få fler att vilja vara med och utveckla Berga.

Åtgärdsförslag

Sju dialogmöten genomfördes under våren 2017 i Bäckskolans matsal. Alla som deltog i mötena bestämde tillsammans vilka teman eller områden som var viktiga att prioritera och arbeta vidare med. Arbetsgrupper bildades och tillsammans togs förslag fram på åtgärder som kan utveckla Berga ytterligare. Vad kan vi göra själva? Vad kan andra göra och vem gör vad?

Nu jobbar vi vidare med att förverkliga förslag och idéer – tillsammans.

Uppföljning

Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunen bjudit in till tre uppföljningsmöten då de närvarande informerat varandra om vad som hänt och vad som planeras när det gäller arbetsgruppernas åtgärdsförslag.

Du kan läsa mer om uppföljningen i dokumentet "Uppföljningsmöte 2, Mitt Berga". Dokumentet har uppdaterats efter varje uppföljningsmöte.

En uppföljningsenkät skickades ut till att som deltagit i dialogmötena i Berga där man fick svara på om hur man upplevt processen. Resultaten från enkäten kan du läsa mer om i dokumentet nedan.

Vill du vara med?

Vill du själv vara med och engagera dig i någon av arbetsgrupperna är du välkommen att kontakta stadsdelssamordnare Nader Ghaemi eller någon av de personer som står som sammankallande nedan.

Du kan också gå med i Facebookgruppen Mitt Berga där gruppmedlemmar själva kan lägga ut information om aktiviteter och event som är på gång i Berga.

Kontakta oss för att för att få veta mer

Nader Ghaemi

Stadsdelssamordnare Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Nader Ghaemi

E-post: nader.ghaemi@linkoping.se

Telefon: 013-29 48 58

Senast uppdaterad den 23 januari 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: