Dialogmöte 27 mars

Det fjärde dialogmötet om ”Mitt Berga” ägde rum den 27 mars i Bäckskolans matsal.

Ungefär femtio personer deltog, de flesta hade varit med förut. Några nya välkomnades. Efter en inledande återblick av de tre föregående mötena, satte sig deltagarna i sina arbetsgrupper, mellan 15 – 20 deltagare i varje grupp. Arbetsgruppernas diskussioner modererades av processledarna Maria, Lars-Åke, Marie, Anna. Teman som bestämdes vid förra dialogmötet var Centrum, Tillsammans, Platser för möten.

Grupparbetena pågick i lite mer än en timme. Inom arbetsgruppernas processas vad som är viktigt inom respektive tema. Deltagarna prioriterar tillsammans vad som är viktigast att arbeta vidare med. En stor utmaning är att samla ihop allting från de fyra mötena till en relevant åtgärdslista.

Under måndagens möte hann grupperna olika långt, och vid nästa tillfälle, den 6 april, ska grupperna fördjupa arbetet och ta fram åtgärdsplaner.

Kommande möten i arbetsgrupperna är 6 april, 26, april och 10 maj. 18.00–20.30 (som längst till 21.00) i Bäckskolans matsal.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2017