Dialogmöte 28 februari

Den 28 februari var det dags för det andra dialogmötet om Berga. På mötet deltog ett 70-tal personer, flera var med förra gången men en del nya tillkom.

 

Martin Sande inleder dialogmötet genom att hälsa alla välkomna och kort berätta om vad som hände förra gången.

Kristina Edlund, (S), kommunstyrelsens ordförande, hälsar också hon välkommen.

– Vi skapar något nytt just nu, säger hon. För kommunens del är Berga en viktig stadsdel som vi vill ska utvecklas på ett bra sätt. Att lyssna in medborgarna på det här viset för att få till en bättre dialog är en väg att gå, och jag ser fram emot att vara här i kväll.

På golvet ligger fyra stora teckningar som beskriver förloppet. På väggarna hänger affischerna med de tio teman som utkristalliserade sig i rapporten ”Samtal om Berga”.

Temana är

 • Natur och närhet
 • Tillsammans
 • Platser för möten
 • Centrum
 • Trygghet
 • Ett mixat Berga
 • Boende
 • Arbete och sysselsättning – sammanhang är viktigt
 • Stolthet och trivsel
 • Kommunens ansvar

– Målet är att vi, när vi är klara här i dag, har kommit överens om vilka teman som troligtvis är mest angelägna just nu, säger Martin Sande. Jag tror att det är rimligt att tänka sig tre arbetsgrupper. Kanske fyra. Men absolut inte fler. Jag uppmanar er att prata med varandra när ni går runt och sätter fast era klistermärken.

Deltagarna går runt i lokalen, småpratar med varandra och diskuterar kring temana. Klisterlapparna fylls på undan för undan, och folk börjar förse sig med fika under samtalens gång.

Efteråt står det klart att de teman som flest samlats kring är

 • Platser för möten
 • Tillsammans
 • Centrum

– Är det rättvisande att säga att de här tre temana dominerar? frågar Martin Sande.

– Ja, lyder svaret i lokalen.

Det uppstår en diskussion om vad olika ord betyder. Tillsammans, exempelvis. Vad står det för? Finns det inte en risk att det står för olika saker hos var och en?

– Så här blir det, säger Martin Sande. Nästa gång vi ses ska vi utgå från de här tre temana. Vi ska inleda arbetet genom att alla inbjuds att dela med sig av ”detta betyder X för mig” och ”så här tycker jag att vi ska gestalta ett mål eller ett framsteg”. Och nästa gång arbetar vi alla inledningsvis med alla teman. När vi ses nästa gång ska vi bli så konkreta som det bara går.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2018