Dialogmöte 6 mars

Detta är det tredje mötet i den pågående medborgardialogen med människorna som bor och arbetar i, eller på något annat sätt har anknytning till, stadsdelen Berga.

 

Den här måndagskvällen har ett 70-tal personer slutit upp, ungefär lika många som vid det förra samtalet. Många var med förra gången, eller gången dessförinnan, men några är nytillkomna.

Kommunalrådet Mikael Sandfridson, (S), hälsar alla välkomna.

– Det är viktigt att vi jobbar och prioriterar tillsammans, och att vi skapar både bilder och lösningar tillsammans, betonar han. Det är också viktigt att vi får en lång relation, att vi inte bara träffas några gånger och att allt sedan dör ut.

Två andra kommunalråd är också på plats denna kväll: Elias Aguirre (S) och Jakob Björneke (S). De passar på att presentera sig och säger att de ser fram emot att få vara med i diskussionerna.

Samtalsledaren Martin Sande går därefter kort igenom vad som är målet för den här kvällen. Han konstaterar att de två föregående mötena enats kring tre teman som för tillfället är de mest angelägna att arbeta vidare med. Dessa teman är:

 • Platser för möten
 • Tillsammans
 • Centrum

I Bäckskolans matsal har tre ”öar” skapats med hjälp av bord och stolar. Tanken är att varje tema/arbetsgrupp ska bilda en egen ”ö”.

Och varje arbetsgrupp har fått en egen samtalsledare.

Inledningsvis tilldelas alla som är närvarande gula och blå lappar. De ombeds samtliga att sätta (minst) en gul lapp och (minst) en blå lapp vid varje tema. På de gula lapparna ska det stå vad det aktuella temat betyder för den som skrivit lappen, och på de blå lapparna ska det stå vilka åtgärder personen (som har skrivit lappen) tror gör skillnad.

Här nedan följer ett urval av vad som kom att stå på lapparna.

Platser för möten – gula lappar (vad temat betyder för mig):

 • ett aktivt föreningsliv
 • platser att träffas på och ha kul
 • att pensionärer kan äta lunch med förskolebarn ibland
 • en fysisk plats att träffas på + en känslomässig anledning att träffas
 • café

Platser för möten – blå lappar (åtgärder):

 • fler lokaler
 • bibliotek
 • pub
 • fik
 • föreningshus

Tillsammans – gula lappar:

 • gemenskap
 • normer
 • barnens framtid
 • integration
 • att vi träffas även om vi är olika
 • ett gemensamt ansvar

Tillsammans – blå lappar:

 • att hitta eldsjälar
 • bjud en främling på middag
 • bättre belysning
 • föreningsdriven restaurang
 • fler språkcaféer
 • blanda folk från hyresrätter/bostadsrätter/radhus/villor

Centrum – gula lappar:

 • trygghet
 • naturlig mötesplats
 • en plats att möta andra människor på i mitten av Berga
 • ställe att träffa vänner på
 • en viktig plats i vardagen

Centrum – blå lappar:

 • aktiva fastighetsägare som arbetar med lokalerna
 • fler poliser
 • bibliotek
 • en scen för musik
 • försöka få dit ett café

Efter det att alla har ätit formeras tre grupper spontant. Det som sker nu är att deltagarna i varje grupp presenterar sig helt kort för varandra och berättar lite om vad de gör till vardags. Tanken är att kompetenserna som finns i gruppen ska inventeras.

Nästa fråga är hur vill vi jobba i gruppen. Tiderna är redan fastlagda (de återfinns i slutet av den här dokumentationen), men platserna är inte bestämda. Beslut måste också fattas om hur arbetsgruppsmötena ska dokumenteras.

En tredje fråga är om deltagarna i arbetsgrupperna vill enas om särskilda samspelsregler eller inte.

Vidare: Vilka mönster går det att se i det material som hittills framkommit? (Det underlag som tagits fram inför mötesdialogerna, och allt vad som sagts under de träffar som fram till nu ägt rum.)

Går det redan nu att se tydliga resultat och målsättningar för respektive tema?

– Var inte rädda för att ha olika åsikter, för det berikar, understryker Martin Sande.

Under återstoden av kvällen flyter samtalet på i de tre arbetsgrupperna, och deltagarna drar upp riktlinjerna för det kommande arbetet.

Arbetsgrupperna kommer att träffas ytterligare tre gånger (27/3, 6/4 samt den 26/4) innan det återigen blir dags för en gemensam träff den 10/5. Vid tillfället i maj ska de tre gruppernas arbete sammanfogas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juni 2017