Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett samarbetsorgan mellan kommunen och de pensionärsorganisationer i Linköping som är rikstäckande och fristående från intresse-, yrkes- eller företagstillhörighet.

Pensionärsrådet ska skapa ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Därmed ska KPR:

  • hålla sig informerad om befintliga samhällsresurser och pågående planering i samhället
  • i god tid få information från kommunens representanter om förändringar som berör äldreomsorgen
  • ta till vara pensionärsorganisationernas erfarenheter och synpunkter
  • framföra pensionärsorganisationernas förslag och synpunkter inom olika områden
  • på begäran avge yttranden och vara remissinstans i pensionärsfrågor
  • medverka vid årlig information till övriga pensionärsorganisationer.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2019