Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna.

Till nämndens ansvarsområde hör också hemtjänst till personer under 65 år, FoU-centrum för vård, omsorg och socialt arbete och föreningsbidrag, där bidrag fördel

as till föreningar inom individ- och familjeomsorg samt handikappföreningar.

De flesta insatser inom nämndens verksamhetsområden utförs av både kommunala och privata utförare.

Sammanlagt får cirka 6 000 personer stöd via omsorgsnämndens insatser. 4 500 personer får stöd av individ- och familjeomsorgen, cirka 500 personer av psykiatrin och cirka 1000 personer har LSS-insatser.

Målsättningen är att erbjuda insatser i form av bland annat rådgivning, stöd och behandling inom öppen- och slutenvård, boende med särskild service, stödinsatser i eget boende, daglig verksamhet och sysselsättning, hemtjänst, kontaktperson och stödfamilj, personlig assistans och anhörigstöd.

Målsättningen är att insatserna ska kunna erbjudas så snabbt som möjligt utan långa väntetider och att den enskilde ska kunna påverka vilket stöd man får.

Sammanträden

Omsorgsnämnden sammanträder cirka tio gånger per år. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017

Ledamöter

Thomas Bystedt (FP)
Thomas Bystedt (L)

Ordförande i omsorgsnämnden

Skicka e-post till Thomas Bystedt (L)

E-post: thomas.bystedt@linkoping.se

Telefon: 013-482 28 43, 070-771 11 00

Omsorgsnämnden

Skicka e-post till Omsorgsnämnden

E-post: omsorgsnamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress:
Omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2018