Ungt inflytande

Vill du som ung påverka Linköpings kommun, arrangera ett evenemang, eller kontakta ungdomsombuden? Här kan du bland annat läsa om vilka möjligheter till inflytande du som ung har i kommunen.

Ung Dialog

Ung Dialog innebär att ungdomar från Linköpings gymnasieskolor får träffa kommunpolitiker, tjänstepersoner med flera för att diskutera olika frågor och föra fram sina åsikter direkt till kommunenens beslutsfattare. Dialogdagen anordnas av Ungdomsombuden.

Den 11 decemeber 2018 arrangerarde ungdomsombuden Ung Dialog på Skylten och bjöd in Linköpings gymnasieungdomar.

Temat för dagen var trygghet (både i skolan och fritiden) och Amanda Axelsson (youtuber) höll i en föreläsning om trygghet i sig själv och på sociala medier. Efter föreläsningen deltog ungdomarna i olika workshops där fick chansen att diskutera, ställa frågor och framföra sina åsikter till politiken, tjänstepersoner och verksamheter.

Ung Dialog 2016 hölls den 9 mars i nationernas hus (kårhuset Kollektivet). Elever från olika gymnasieskolor kom för att diskutera med, och ställa frågor till, politiker och tjänstemän från kommunen med flera.

De ämnen som diskuterades under Ung Dialog 2016 var flyktingsituationen.

Ungdomsombuden planerade dagen tillsammans med en grupp ungdomar från gymnasiet.

Samverkansgrupper

Under våren 2017 startade Ungdomsombuden samverkansgrupper för gymnasiet med syfte att öka ungas inflytande och delaktighet för deras skoltid och fritid men också för att öka gemenskapen mellan Linköpings samtliga gymnasieskolor. Under hösten 2017 startades även en samverkansgrupp för Linköpings samtliga högstadieskolor med samma syfte. Vi bjuder in två representanter från varje skola att träffas en gång i månaden för att diskutera ämnen som ungdomarna tycker är viktiga. 

Är din skola inte med? Hör av dig! 

 

Öppet stadshus - Lilla Dialogen 

Öppet Stadshus är för dig som går i högstadiet, varje år öppnar Ungdomsombuden upp stadshuset där du får träffa politiker och tjänstepersoner i Linköpings Kommun. Ni får reda på hur arbetet i en kommun går till och hur du kan vara med och påverka det som händer i kommunen. Ungdomsombuden berättar om deras roll och hur du kan ta hjälp av oss.

Inför 2018 förändrades Öppet Stadshus och blev till ett nytt och fräscht koncept ”Lilla Dialogen”. Eleverna fick träffa oss ungdomsombud, politker och delta i ett panelsamtal. 

Ungdomschecken

Ungdomschecken är ett bidrag på upp till 10 000 kr som unga mellan 13 och 25 år kan söka från kommunen för att anordna någon typ av arrangemang. Det kan vara allt från konserter till föreläsningar, eller varför inte en prova-på-dag med olika sporter!  

Vem kan söka Ungdomschecken?
Du som är mellan 13 och 25 år och bor i Linköpings Kommun kan söka bidrag från Ungdomschecken men ni måste vara minst två personer som ska genomföra arrangemanget  tillsammans och ni måste lämna in ansökan senast en månad innan själva arrangemanget genomförs.

Vad har gjorts tidigare?
Bidrag från Ungdomschecken har tidigare gått till bland annat: konserter med olika lokala band, en utställning med konst av återvunnet material, en fotbollsnattcup, en undersökning om ungdomars kulturvanor, en kulturdag, en minifestival för att lyfta fram kvinnliga musiker, olika typer av föreläsningar och mycket, mycket annat!

Vem får gå på arrangemanget?
Arrangemang som ordnas med Ungdomschecken måste vara publikt. Det betyder att andra ungdomar i Linköping också ska kunna ta del av arrangemanget och inte bara de som känner arrangörerna, till exempel. Platsen för arrangemanget måste också vara tillgänglig för funktionshindrade.

Vad kan jag söka pengar för?
Du kan söka pengar för en massa olika saker, till exempel: lokalhyra, arvode/gage till en föreläsare/artist, marknadsföring, hyra av utrustning, en ljudtekniker, eller polistillstånd. Du kan dock INTE söka pengar för olika investeringar som till exempel en dator eller kamera eller fika till besökarna.

Vem bestämmer om jag får bidrag eller inte?
Du ska skicka din ansökan till ungdomsombuden (se kontaktuppgifter under Ungdomsombuden) och de går sedan igenom den för att se om den uppfyller kraven (se regler nedan). Om de hittar något fel eller om något är oklart kontaktar de dig så att du får komplettera din ansökan. Om den uppfyller kraven skriver ungdomsombuden ett förslag på beslut som sedan godkänns av ansvarig på kultur- och fritidskontoret. När arrangemanget är genomfört ska du fylla i en redovisning och skicka till ungdomsombuden senast en månad efteråt.

Ansökan, regler och redovisning

Du kan alltid kontakta ungdomsombuden för att få hjälp med din ansökan.

Uppstartsarbetet

Ungdomsombuden fick i uppdrag av gymnasiets samverkansgrupp att tillsammans med dem jobba för en bättre uppstart. Under våren 2017 fick samverkansgruppen se bildningsnämndens handlingsplan för en bättre uppstart men var kritiska till uppbyggnaden. Samverkansgruppen tog fram en egen version där man kompletterade nämndens handlingsplan med punkter som var relevanta enligt ungdomarna samt att man även skrev till delmål som saknades i nämndens plan. Vi vill tillsammans skapa en rolig och trivsam uppstart som alla vill delta i.

 

I arbetet för en bättre uppstart har vi producerat två kortfilmer som är riktade till högstadieelever som börjar gymnasiet för att vi visa att vi arbetar för en bättre uppstart där gemenskap står i fokus.

Undersökningar

Ungdomsombuden gör olika typer av undersökningar bland ungdomar i Linköpings kommun. För det mesta följer de upp olika enkäter genom att göra djupintervjuer med ungdomar.

I intervjuerna får ungdomarna själva säga vad de tror att resultaten från enkäterna beror på och komma med förslag på hur Linköping skulle kunna bli en bättre kommun utifrån undersökningens tema.

Det ungdomarna sagt presenteras sedan för politiker och tjänstepersoner i kommunen samt för andra som är intresserade av att höra ungdomarnas åsikter.

Våren 2014 genomförde ungdomsombuden en undersökning i Berga och Skäggetorp angående hur ungdomar upplever sin fritid och trygghet i dessa områden.

Undersökningen grundades på statistik från den så kallade livsstilsenkäten från 2013 och ungdomsombudens uppdrag var alltså att följa upp denna.

Totalt intervjuades cirka 100 ungdomar med syftet att deras åsikter sedan skulle kunna påverka framtida politiska beslut som rör dessa två bostadsområden.

Sedan undersökningen avslutades har de intervjuade ungdomarnas åsikter presenterats för så väl politiker och tjänstemän som andra aktörer i Linköpings kommun.

Totalt 540 elever besökte Öppet stadshus 2014 och fick svara på en liten enkät med frågorna:

  • Vad skulle du vilja göra på fritiden (som du inte redan gör)?
  • Vad hindrar dig från att göra detta?

Resultatet av undersökningen är uppdelat på bostadområden.

Våren 2014 gjordes en uppföljning av Skolkvalitetsmätningen (en utvärderande enkät som eleverna på alla gymnasieskolor svarar på) på initiativ av Linköpings Elevkårer och med hjälp av ett av ungdomsombuden.

Ungdomsombudet samordnade arbetet medan elevkårerna på Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Folkungaskolan, Katedralskolan och Klara Gymnasium ansvarade för att göra intervjuer med eleverna för att se vad som kunde förbättras på skolorna.

Delar av resultatet presenterades även för Bildningsnämnden som sedan beslutade att man skulle ordna kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledarna i kommunen. Fem utbildningstillfällen planerades in för läsåret 2014-2015 om bland annat kommunikation och sociala medier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2018