Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ungt inflytande

Vi ungdomsombud jobbar för er unga i Linköping. Vår uppgift är öka ert inflytande och förverkliga era idéer. Till oss kan du vända dig om du vill arrangera ett evenemang, om du vill förbättra något för unga i Linköping eller om du undrar något.

På den här sidan kan du läsa vad vi har på gång. Vill du veta mer om oss ungdomsombud läs mer under "Ungdomsombuden" nedan.

Ungdomspodden

Lyssna på Ungdomspodden av och med oss ungdomsombud! Vi vill att fler ungdomar ska vara med i podden, så är du intresserad är det bara att höra av dig. Det är helt okej att vara två om man inte vill komma ensam. Vi brukar prata om allt möjligt som intressen, olika händelser man varit med om eller bara om man vill dela med sig av något till andra. Avsnitten sänds varje fredag och du kan lyssna på oss via iTunes/ Podcaster, Acast, castbox eller andra podcast appar genom att söka "Ungdomspodden". 

Ungdomschecken

Ungdomschecken är ett bidrag på upp till 10 000 kr som unga mellan 13 och 25 år kan söka från kommunen för att anordna någon typ av arrangemang. Det kan vara allt från konserter till föreläsningar, eller varför inte en prova-på-dag med olika sporter!  

Du kan alltid höra av dig om du vill ha hjälp med ansökan!

Uppstart 

Ungdomsombuden fick 2017 i uppdrag av några ungdomar att tillsammans med dem jobba för en bättre uppstart. Under våren 2017 fick ungdomarna se bildningsnämndens handlingsplan för en bättre uppstart men var kritiska till uppbyggnaden. Ungdomarna tog fram en egen version där man kompletterade nämndens handlingsplan med punkter som var relevanta enligt ungdomarna samt att man även skrev till delmål som saknades i nämndens plan. Vi vill tillsammans skapa en rolig och trivsam uppstart som alla vill delta i.

I arbetet för en bättre uppstart har vi producerat två kortfilmer som är riktade till högstadieelever som börjar gymnasiet för att vi visa att vi arbetar för en bättre uppstart där gemenskap står i fokus.

Lilla Dialogen 

Lilla dialogen är för dig som går i högstadiet, varje år öppnar Ungdomsombuden upp stadshuset där du får träffa politiker och tjänstepersoner i Linköpings Kommun. Du får reda på hur arbetet i en kommun går till och hur du kan vara med och påverka det som händer i kommunen. Ungdomsombuden berättar om sin roll och hur du kan ta hjälp av oss. 

Ung Dialog

Ung Dialog innebär att ungdomar från Linköpings gymnasieskolor får träffa kommunpolitiker, tjänstepersoner med flera för att diskutera olika frågor och föra fram sina åsikter direkt till kommunenens beslutsfattare. Dialogdagen anordnas av Ungdomsombuden. arje år bestämmer vi ett tema som vi lyfter och diskuterar. Här nedan kan du läsa hur det sett ut tidigare år.

Den 11 decemeber 2018 arrangerarde ungdomsombuden Ung Dialog på Skylten och bjöd in Linköpings gymnasieungdomar.

Temat för dagen var trygghet (både i skolan och fritiden) och Amanda Axelsson (youtuber) höll i en föreläsning om trygghet i sig själv och på sociala medier. Efter föreläsningen deltog ungdomarna i olika workshops där fick chansen att diskutera, ställa frågor och framföra sina åsikter till politiken, tjänstepersoner och verksamheter.

Ung Dialog 2016 hölls den 9 mars i nationernas hus (kårhuset Kollektivet). Elever från olika gymnasieskolor kom för att diskutera med, och ställa frågor till, politiker och tjänstemän från kommunen med flera.

De ämnen som diskuterades under Ung Dialog 2016 var flyktingsituationen.

Ungdomsombuden planerade dagen tillsammans med en grupp ungdomar från gymnasiet.

Undersökningar

Ungdomsombuden gör olika typer av undersökningar bland ungdomar i Linköpings kommun. För det mesta följer de upp olika enkäter genom att göra djupintervjuer med ungdomar.

I intervjuerna får ungdomarna själva säga vad de tror att resultaten från enkäterna beror på och komma med förslag på hur Linköping skulle kunna bli en bättre kommun utifrån undersökningens tema.

Det ungdomarna sagt presenteras sedan för politiker och tjänstepersoner i kommunen samt för andra som är intresserade av att höra ungdomarnas åsikter.

Våren 2014 genomförde ungdomsombuden en undersökning i Berga och Skäggetorp angående hur ungdomar upplever sin fritid och trygghet i dessa områden.

Undersökningen grundades på statistik från den så kallade livsstilsenkäten från 2013 och ungdomsombudens uppdrag var alltså att följa upp denna.

Totalt intervjuades cirka 100 ungdomar med syftet att deras åsikter sedan skulle kunna påverka framtida politiska beslut som rör dessa två bostadsområden.

Sedan undersökningen avslutades har de intervjuade ungdomarnas åsikter presenterats för så väl politiker och tjänstemän som andra aktörer i Linköpings kommun.

Totalt 540 elever besökte Öppet stadshus 2014 och fick svara på en liten enkät med frågorna:

  • Vad skulle du vilja göra på fritiden (som du inte redan gör)?
  • Vad hindrar dig från att göra detta?

Resultatet av undersökningen är uppdelat på bostadområden.

Våren 2014 gjordes en uppföljning av Skolkvalitetsmätningen (en utvärderande enkät som eleverna på alla gymnasieskolor svarar på) på initiativ av Linköpings Elevkårer och med hjälp av ett av ungdomsombuden.

Ungdomsombudet samordnade arbetet medan elevkårerna på Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Folkungaskolan, Katedralskolan och Klara Gymnasium ansvarade för att göra intervjuer med eleverna för att se vad som kunde förbättras på skolorna.

Delar av resultatet presenterades även för Bildningsnämnden som sedan beslutade att man skulle ordna kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledarna i kommunen. Fem utbildningstillfällen planerades in för läsåret 2014-2015 om bland annat kommunikation och sociala medier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 december 2019