Val 2018

Söndag den 9 september är det val i Sverige, Östergötland och Linköping. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige för de kommande fyra åren.

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att du som invånare väljer vilka som ska ha rätt att fatta politiska beslut genom att rösta på det parti som du tycker stämmer bäst överens med dina åsikter. Den 9 september har invånarna i Sverige möjlighet att välja sina politiska representanter vid tre val:

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige
  • är medborgare från annat EU-land, Island eller Norge och är folkbordförd i kommunen

Medborgare i andra länder har rösträtt om de varit folkbokförda sammanhängande i tre år före valdagen, det vill säga de ska ha invandrat senast den 8 september 2015.

Valnämndens kansli

Annie Ingemansson, valadministratör,
Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen
Marie Nikonoff, valnämndens sekreterare,
Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Valnämndens kansli

E-post: valnamndenskansli@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 00

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2018