EU-val 2019

Söndag den 26 maj genomför Sverige val till Europaparlamentet. Då får du en möjlighet att rösta fram dina representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren.

Europaparlamentsvalet 2019 äger rum den 23–26 maj 2019 i Europeiska unionens medlemsstater. Medlemsstaterna väljer själva vilken eller vilka dagar valet ska genomföras. Europaparlamentets medlemmar ska väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en period av fem år. Valet den 26 maj hålls för att fördela platserna i Europaparlamentet för mandatperioden 2019–2024.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat land inom den Europeiska unionen kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Valnämndens kansli

Annie Ingemansson, valadministratör, Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen
Marie Nikonoff, valnämndens sekreterare, Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Valnämndens kansli

E-post: valnamndenskansli@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 00

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 april 2019