Kommunens tidningar

Linköpings kommun ger ut tre tidningar: Dialog, som skickas ut till alla kommuninvånare, På jobbet, som skickas till alla medarbetare, samt Ny i stan, som skickas ut till alla nyinflyttade. De senaste numren går även att läsa här på linkoping.se.

Dialog

Kommunens egen tidning Dialog kommer i din brevlåda två gånger under 2018. Dialog vill bidra till att stimulera kontakter mellan Linköpingsborna och deras förtroendevalda. Tidningen ska ge information och visa på goda exempel. Men framför allt ska den bidra till att kommuninvånare och förtroendevalda närmar sig varandra.

Utgivningsplan 2018:

  • Nr 1 utgivning 24-25 mars
  • Nr 2 utgivning 10-11 november

Om du vill läsa äldre arkiverade nummer av Dialog, kontakta redaktionen.

Kontakta Dialogs redaktion

Kom gärna med tips och synpunkter.

Per Conning

Redaktör Kommunikationsstaben

Skicka e-post till Per Conning

E-post: per.conning@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 20

På jobbet

På jobbet är Linköpings kommuns personaltidning, som skickas ut till alla medarbetare fyra gånger om året. Tidningen ska öka kunskapen hos de anställda om den kommunala organisationen och lyfta fram olika enheters sätt att arbeta. Den ska även spegla och kritiskt granska utvecklingen inom den offentliga sektorn och vad den får för konsekvenser på det lokala planet på arbetsplatserna i Linköpings kommun. 

Kontakta På jobbets redaktion

Emmilie Engström
Emmilie Engström

Redaktör för På jobbet Kommunikationsstaben

Skicka e-post till Emmilie Engström

E-post: emmilie.engstrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 62

Ny i stan

Du som är nyinflyttad i Linköping får tidningen "Ny i stan" i brevlådan. Dessutom kan du läsa den här på linkoping.se.

Tidningen består av artiklar med information om Linköpings kommuns verksamhet. Dessutom finns det annonser från olika företag och organisationer i Linköping. Kommunen står bakom artiklarna. Annonser, tryck och distribution ansvarar företaget Storstadspress för.

"Ny i stan" uppdateras en gång varje år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 december 2018