126 miljoner till en starkare välfärd och fler i sysselsättning

Jobb, äldreomsorg och trygghet prioriteras när Koalition för Linköping lägger fram sin sista gemensamma budget för mandatperioden 2015-2018. Totalt utökas nämndernas budgetramar med 126 miljoner kronor till 2019.

Budgeten för 2019 är i balans, och totalt omsätter Linköpings kommun 10 miljarder kronor i budgeten.

– Linköping har god ekonomi. Våra satsningar är både välfinansierade och välinvesterade eftersom de går till att bygga en stark välfärd och ett tryggare Linköping, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Linköpings äldreomsorg har under de senaste åren fått ramhöjningar på över 150 miljoner kronor. Pengar som bland annat gått till mer personal och förbättrade möjligheter till fritidsverksamhet för de äldre. I budget för 2019 utökas äldrenämndens budget med ytterligare 25 miljoner kronor.

– Linköping har en bra äldreomsorg, men vi vet att det finns äldre som känner sig ensamma och otrygga. Det måste vi möta upp. Därför satsar vi på ökad bemanning och fler mötesplatser för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Etableringstiden för nyanlända ska halveras. För att lyckas med det kommer kommunen under 2019 utöka antalet extratjänster. Kommunen satsar även på lokala jobbspår där praktik kombineras med utbildning.

– Att fler kommer i sysselsättning snabbare är avgörande om vi ska uppnå målet om halverad etableringstid. Här krävs både kommunala initiativ och att människor får chans att testa olika yrken genom de lokala jobbspåren, säger Gunnar Broman (L), kommunalråd.

Ett särskilt uppdrag om kompetensförsörjning läggs i budgeten, och under resursmedel kommer nämnderna kunna ansöka om pengar för personal- och kompetenshöjande insatser.

Kristina Edlund

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund

E-post: kristina.edlund@linkoping.se

Telefon: 0722-40 07 40

Gunnar Broman

Kommunalråd (L)

Skicka e-post till Gunnar Broman

E-post: gunnar.broman@linkoping.se

Telefon: 0704-16 00 10

Birgitta Rydhagen

Kommunalråd (MP)

Skicka e-post till Birgitta Rydhagen

E-post: birgitta.rydhagen@linkoping.se

Telefon: 0725-82 81 47

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 12 juni 2018